Aihe: Yhteiskunta

”Kymmenen vuotta kuluu neljän vuoden tutkintoon”

Suomen rikkaimpiin miehiin kuuluva Björn Wahlroos laittoi sekä talous- että opiskeluelämän järjestykseen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun symposiumissa syyskuun alussa.

Ruotsin kouluopetus uudistuu

Pakkoruotsi-keskustelun alle on hukkunut kehitystyö, joka on tuomassa myös ruotsin kouluopetukseen lisää elävää kielenkäyttöä kieliopin pänttäämisen tilalle.

Kielenopetus ulos lokerosta

Kieliä voidaan opettaa myös muiden oppiainesisältöjen kuten historian ja biologian kautta.

Venäläiset opiskelijat sopeutuvat parhaiten Suomeen

Venäjää puhuvat maahanmuuttajat ovat nousseet Suomen suurimmaksi maahanmuuttajaryhmäksi viimeisen viidentoista vuoden aikana.

Lasten syrjäytymisriskit kasvavat

Lastensuojelu oli yksi suomalaisen hyvinvointivaltion menestystarinoista. Vaikeuksissa olevien lasten ja nuorten määrä väheni vuosikymmenestä toiseen, kunnes 1990-luvulla suunta muuttui.

Ikäsyrjintä näkyy rekrytoinnissa

Töissä 68-vuotiaaksi asti? Harhakäsitystä, sanoo Tampereen yliopiston kunnallistalouden dosentti Sirpa Syvänen.

Katse kertoo kulttuurierosta

Ihmisen katse on kulttuurisidonnainen asia. Japanilaiset pitävät suoraa katsekontaktia vähemmän lähestyttävänä, vihaisempana ja epämiellyttävämpänä kuin suomalaiset.

Suomen vesihuolto haavoittuvainen

Vesihuollon dosentti Tapio S. Katko arvioi, että saneerausvelka on kasvanut 2,5-kertaiseksi nykyiseen saneerausmäärään verrattuna.

Tullin reitit selkeämmiksi

Tampereen otti avukseen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijat, kun se valmistelee keskustan uutta yleiskaavaa.

Etätyön tekijät viihtyvät huonosti

Etätyötä tekevät suomalaiset viihtyvät työpaikallaan hieman huonommin kuin muut palkansaajat. Lisäksi he arvioivat esimiehiltään saamansa tuen kehnommaksi kuin kotona työskentelemättömät. Pääosa kotona tehtävästä työstä on ylityötä eikä tavanomaista työaikaa korvaavaa etätyötä.