Aihe: Terveys

Opettajan ääni kovilla

Puolet opettajista kärsii äänihäiriöistä, jotka johtuvat luokkahuoneiden melusta ja huonosta akustiikasta.

Peruskoulun opetustilojen akustiikkaa ja ääniergonomiaa tutkittiin laajassa hankkeessa, jonka kohteena oli 14 koulua Turun, Tampereen ja Espoon talousalueilla. Mukana oli 40 luokkahuonetta, 40 opettajaa ja 751 oppilasta.

Melun ja akustiikan vaikutuksia opettajan työhön ei ole aiemmin mitattu näin laajassa tutkimuksessa.

”D-vitamiinivalmisteet apteekkien valvontaan”

Anatomian emeritusprofessori Pentti Tuohimaa Tampereen yliopistosta sanoo, että D-vitamiinia ei pitäisi myydä vapaasti ravintolisänä.

Reseptille hän ei D-vitamiinia laittaisi mutta apteekkien valvontaan niin, että farmaseutit voisivat opastaa asiakkaita oikeissa annosmäärissä.

Pitkä koulutus auttaa selviämään aivohalvauksesta

Koulutusvuosien määrä ennustaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviää aivohalvauksesta. Neuropsykologinen suorituskyky, eli esimerkiksi muisti, avaruudellinen hahmotuskyky ja kielelliset taidot, on pitkään koulutetuilla selvästi parempi halvauksen jälkeen.

He myös elävät pidempään aivoinfarktin jälkeen.

Ensihoitajat näkevät yksinäisyyden ja köyhyyden

Ensihoitajien työn luonteeseen kuului yllättävän paljon asiakaspalvelua. Vakiasiakkaat työllistivät paljon.

Tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, kuinka kärsivällisesti ja kohteliaasti ensihoitajat kohtelivat vaikeampiakin asiakkaita.

– Ensihoitajat tasapainoilevat työssään sen välillä, että potilaan täytyy saada oikea hoito, mutta häntä täytyy samalla palvella, Petra Auvinen sanoo.

Olkamurtumien leikkaukset huimassa kasvussa

Olkamurtumien leikkaushoidot ovat moninkertaistuneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etenkin iäkkäiden naisten leikkaushoidot ovat lisääntyneet, vaikka samanaikaista näyttöä murtumatapausten määrän kasvusta ei ole.

Syy ilmiölle näkyy tilastoissa.

Nuorten miesten nuuskaaminen lisääntyy

Nuorten suomalaismiesten nuuskan käyttö kasvoi kymmenen vuoden aikana viidestä prosentista kahteentoista. Sen sijaan tupakointi väheni 42 prosentista 34 prosenttiin.
Säännöllisesti urheilua harrastavat nuoret miehet käyttävät todennäköisemmin nuuskaa kuin ne, jotka eivät harrasta urheilua.

Ilon hetket suojaavat lasta psyykkisiltä ongelmilta

Äidin tyytyväisyys omaan elämäänsä vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen.

Jos äiti on kokenut tyytyväisyyttä, iloa ja luovuutta varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, se ennustaa lapselle parempia sosiaalisia kykyjä.

Rokote suojaa kaloja mykobakteerilta

Tampereen yliopiston professori Mika Rämet Biolääketieteellisen teknologian yksiköstä (IBT) on tutkimusryhmänsä kanssa onnistunut tekemään tuberkuloosia aiheuttavasta mykobakteerista toimivan infektiomallin seeprakaloihin. Tutkimusryhmä pystyy myös suojaamaan kalat tartunnalta DNA-tyyppisellä rokotteella.

Monimutkaisia tuotteita yksinkertaisista aineista

– Sairauksia syntyy muun muassa silloin, kun tuo luonnon kopiointiprosessi häiriintyy. Esimerkiksi liiallinen auringonotto voi aiheuttaa häiriön ihosolun DNA-ketjuun, jolloin solun toiminta häiriintyy ja syntyy ihosyöpä. Toisaalta kykyä häiritä ulkoisesti biomakromolekyyliä voidaan käyttää myös hyödyksi.

Nuoriso raitistuu, keskustelu horjuu

Tutkimuksessa ilmenee, että nimenomaan humalahakuinen juomatapa altistaa riskikäyttäytymiselle ja erilaisille haitoille. Toki silläkin on merkitystä, kuinka usein nuori juo, mutta humalahakuisuus on suurin tekijä.