Aihe: Maailma

Humanistit veden äärellä

Elämää ei ole ilman vettä eikä veden tutkimusta ilman humanisteja. Tampereella käynnistyi monitieteinen vesitutkimusprojekti, joka on Suomen Akatemian Akva-tutkimusohjelman ainoa ei-luonnontieteellinen hanke.

Öljyn loppu on maailman alku

Öljyvarojen ehtyminen mullistaa fossiiliriippuvaisen länsimaisen elämänmuodon. Lopputulosta eivät edes filosofit ja sosiologit ole pohtineet.

– Tämä ei ole maailmanloppu vaan ehkä maailman alun skenaario. Toivo liittyy siihen, että asioita alkaa uudelleen tapahtua ikään kuin väkipakolla, sanoo tutkija Antti Salminen.

Maabrändillä samanlaiseksi

Kansakunnat teettävät itsestään maabrändejä, jotka tuottavat samanlaisuutta, vaikka niiden tarkoitus on tuottaa erottautumista. Sibeliuskaan ei enää kelpaa vientikaupan veturiksi.

– Brändääminen on samanlaistamisprosessi, koska ne käytännöt, joilla merkitykset tuotetaan, ovat samat kaikkialla, sanoo maabrändejä tutkiva tiedotusopin dosentti Katja Valaskivi Tampereen yliopistosta.

Geopolitiikan paluu ja geoekonomian nousu

Haukkalan lähtökohta on se, että ”Suomen kaltaisen pienen valtion mahdollisuudet muuttaa maailmaa, tai edes omaa toimintaympäristöään, ovat aina hyvin rajoitetut.” Hän toteaa sen yleisesti tunnustetun tosiasian, että Yhdysvaltojen ylivalta on hiljalleen murenemassa, mutta toisaalta perinteiset käsitykset kansainvälisistä suhteista ovat muuttumassa ja valtioiden vahva asema on myös rapautumassa.

”Juna jäi heilumaan sähköjohtojen varassa”

Linda Mäkelä oli torstaina jättänyt viimeiset koulutyöt Tokion Ochanomizu Joshi Daigakun tyttöjen yliopistoon. Perjantaina, kevätloman ensimmäisenä päivänä, hän oli kavereidensa kanssa matkalla ostoksille. He matkustivat Tokion tärkeimmällä Yamanote-nimisellä junalinjalla. Yhtäkkiä juna teki äkkipysähdyksen ja alkoi täristä.

Armeijalla tärkeä rooli Egyptin kansannousuissa

Tammikuussa alkaneelle Egyptin kansannousulle on maan modernissa historiassa useita vertailukohtia. Kansalaiset ovat aiemminkin vastustaneet korruptiota ja vaatineet elinolosuhteidensa parantamista. Kaikissa kansannousuissa armeijalla on ollut huomattava rooli – joko tukijana tai tukahduttajana.