Piikittelyä sivistyksen puolesta


Sari Kivistö & Sami Pihlström: Sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan. Gaudeamus 2018, 248 s.

 

Mikä: Nimensä mukaisesti kirja puolustaa sivistystä, joka on akateemisen elämän perusta ja kruunu. Kirja arvostelee kaiken arvioimista talouden mittarein, mikä on vallannut jo akateemisen maailmankin. Tutkijan menestykselle on kohta tärkeämpää se, miten usein tutkija näkyy ja twiittailee sosiaalisessa mediassa kuin se, miten monta ja perusteellista monografiaa hän on tehnyt. Tosin tieteen kentälläkin pitkät ja aikaa vievät monografiat ovat väistyneet nopeiden ja kätevien artikkeleiden tieltä. Kirjassa onkin omat lukunsa monografioiden ja niille tärkeiden kirjastojen puolesta.

Kenelle: Yleistajuinen kirja puhuttelee niin sivistyksen puolustajia kuin vastustajiakin sekä niitä, joille käsite on kokonaan tuntematon.

Opimme: Sivistys on kirjoittajien kannattaman humboldtilaisuuden ydin. Kuten humboldtilainen J.V. Snellman jo totesi, sivistyksen lähtökohta on täydellinen vapaus ja itsenäisyys tutkia ja kyseenalaistaa vanhoja totuuksia.

Kiitämme: Vanhanaikaiseksi leimatun humboldtilaisen sivistysyliopiston kannattajiksi avoimesti tunnustautuvat kirjoittajat esittelevät myös sivistyksen historiaa Platonista ja Aristoteleesta J.V. Snellmaniin ja Georg Henrik von Wrightiin.

Moitimme: Kirja ei keskustele tasavertaisesti arvostelunsa kohteen – talouden toimijoiden – kanssa, vaan piikittelee ja provosoi. Tämä saattaa johtaa päinvastaiseen tulokseen eli sivistyksen vastustamiseen. Lisäksi lukuisat sitaatit satoja vuosia vanhoista kirjoista vahvistavat populaaria käsitystä sivistyneistön edustajista ummehtuneissa kammioissa pölyttyneisiin kirjoihin uppoutuneina lukutoukkina.

Pekka Wahlstedt