Kuinka iso Gee selätetään

 

Juha T. Hakala:
Tulevan maisterin graduopas.
Gaudeamus 2017. 244 s.

 

Mikä: Nimensä mukaisesti kirja opastaa tulevia maistereita selviytymään opinnäytetyöstään. Kirja osoittaa kompastuskivet ja ongelmat, joihin jokainen törmää – ja neuvoo miten välttää tai ratkaista ne. Esimerkiksi ison kokonaisuuden pilkkominen osiin auttaa hallitsemaan sitä. Tutkimustehtävän ja muiden keskeisten käsitteiden tarkka määritteleminen ja runsaat otsikot estävät luisumisen sivupoluille ja epäolennaisuuksiin. Asioita ei kannata pyöritellä ja pohtia vain ajatuksen tasolla päässä, vaan tutkimus etenee kirjoittamalla, jolloin ongelmatkin nousevat esiin ja silmien eteen.

 

Kiitämme: Kirja on varsin kattava, ja lopusta löytyy liitteitä esimerkiksi tutkimussuunnitelman rakenteesta, aikataulusuunnitelmasta ja tiivistelmästä. Kirjoittaja myös huomioi gradun tekemiseen liittyvät pelot ja paineet, ja kirja on sävytetty huumorilla ja slangisanoilla. Tosielämästä poimitut graduntekijöiden kommentit omista ongelmistaan valavat rohkeutta.

 

Moitimme: Kirja ei sisällöllisesti tarjoa paljonkaan sellaista, mitä ei löydy jo Umberto Econ klassikosta Oppineisuuden osoittaminen.

 

Kenelle: Tietysti yliopisto-opiskelijoille, niin kvantitatiivisia menetelmiä käyttäville luonnontieteilijöille kuin laadullista tutkimusta tekeville humanisteille. Myös tieteellisestä tutkimuksesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille maallikoille helppotajuisesta kirjasta on iloa.

 

Jäi mieleen: Syy gradujen myöhästymiseen tai kokonaan tekemättä jättämiseen ei löydy itse tutkielman luonteesta, vaan siihen liitetystä pelottavasta myytistä Isona Geenä. Gradua hiotaan ja hiotaan ja usein luovutetaan, kun se ei täytä tekijän valtavia odotuksia ja ihanteita. Yliopiston ulkopuolisessa työelämässä ei juuri ole merkitystä, onko työnhakijan gradu saanut parhaan tai kolmanneksi parhaan arvosanan.

 

Opimme: Romuluista, isoa sarvikuonoa, joksi iso Gee on kirjan kannessa kuvattu, pitää vain rohkeasti tarttua sarvesta kiinni, eli gradu vaatii ennen kaikkea työtä ja sinnikkyyttä. Kuten Edison jo totesi, suuretkin keksinnöt vaativat vain 2 prosenttia inspiraatiota ja 98 prosenttia aherrusta.

 

Pekka Wahlstedt