Tampere3 puskee eteenpäin – uusi hankejohtaja rekrytoidaan mahdollisimman pian

Tampere3:n hankejohtaja Marianne Kukko ilmoitti irtisanoutumisestaan tammikuun puolivälissä. Kukko siirtyy yritystoiminnan pariin. Nyt hankkeelle etsitään uutta hankejohtajaa, ehkä jopa kahta.

Tampere3:n on määrä toteutua alle vuoden päästä. Tammikuun lopulla tilanne oli edelleen se, että yhteisö ei ollut valinnut siirtymäkauden hallitusta, ja samaan aikaan hankejohtaja Marianne Kukko irtisanoutui. Valmistelut kuitenkin etenevät.

 

Kuinka nyt edetään, Tampereen yliopiston vararehtori, Harri Melin?

– Tampere3:n valmistelu jatkuu aiemmin laadittujen aikataulujen mukaan. Hankeorganisaatio jatkaa toimintaansa, ja uusi hankejohtaja rekrytoidaan mahdollisimman pian. Rekrytointimenettelystä päättää korkeakoulusäätiön hallitus.

Säätiön hallitus totesi viimeisimmässä kokoustiedotteessaan, että hankkeen tiukan aikataulun takia ratkaisuun pyritään suorahaulla. Hallitus myös keskusteli mahdollisuudesta jakaa tehtävä kahdelle henkilölle, joista toinen vastaisi koko hankkeen johtamisesta sekä toimisi hallituksen esittelijänä ja toinen vastaisi projektinhallintakokonaisuudesta.

 

Tampere3:n siirtymäkauden hallitus piti alun perin julkistaa jo vuoden alussa, mutta näin ei tapahtunut. Milloin hallitus julkistetaan, Harri Melin?

– Hallituksen kokoonpanosta neuvotellaan vielä. Ratkaisu yritetään saada mahdollisimman pian, mahdollisesti tammikuun loppuun mennessä. On totta, että hallituksen kokoonpanon piti olla jo selvillä, mutta ei tässä vielä dramaattisesti olla myöhässä, eikä mikään muu asia myöhästy tämän vuoksi.

 

Mitä muuta Tampere3-hankkeessa tapahtuu juuri nyt, hankkeen viestintäjohtaja Katja Kannonlahti?

– Voi sanoa, että kaikkialla tapahtuu: koulutuksen osalta valmisteluryhmä on juuri saanut käsiteltäväkseen uusia ajatuksia koulutuskokonaisuuksista, tutkimuksen puolella yhteisten tutkimus- ja vaikuttavuuspalveluiden toiminta on käynnistymässä. Strategiaehdotus on ollut juuri yhteisön kommentoitavana. Se on ollut iso ponnistus ja antaa nyt raamit sekä valmistelulle että korkeakouluyhteisön tulevalle toiminnalle.

– Sekä strategiaan että organisaatiorakenteeseen on saatu mukavasti kommentteja. On hienoa, että yhteisö on osallistunut niiden laatimiseen aktiivisesti.

 

Mitä tapahtuu kuluvan kevään aikana?

– Seuraava tärkeä askel on konsistorin valinta. Konsistori tekee akateemisiin asioihin liittyviä päätöksiä.

 

Onko jo saavutettu yhteinen näkemys siitä, millainen tuleva korkeakouluyhteisö on?

– Luomme yhteistä kulttuuria koko ajan, eikä se tapahdu yhdessä yössä. Matka on pitkä, ja olemme vasta sen alussa, mutta meillä on paljon mahdollisuuksia.

– Syksyllä teimme laajan bränditutkimuksen ja kysyimme niin opiskelijoilta ja henkilökunnalta kuin sidosryhmiltäkin, mitä Tampere3:sta ajatellaan. Kävi ilmi, että odotukset ovat valtavan korkealla. Tampere3:n odotusarvo on siis iso, ja sitä ei pidä hukata.

 

Vastataanko odotuksiin heti 1.1.2019?

– Todennäköisesti aivan jokaiseen odotukseen tai toiveeseen emme pysty vastaamaan 1.1.2019. Moni asia jatkuu vuoden kuluttua sekä ydintoiminnoissa että palveluissa samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä. Toisaalta esimerkiksi jotkut palvelut saattavat olla yhteisiä vuoden 2019 alussa.

 

Muistutetaanko vielä mieliin, miksi Tampere3:a tehtiinkään?

– Tampere3 on tärkeä sekä monitieteisyytensä että synergiamahdollisuuksiensa vuoksi. Mielenkiintoisin uusi tieto ja tutkimus löytyy usein perinteisten tieteenalojen rajapinnoilta, ja maailman visaisia kysymyksiä kannattaa tarkastella erilaisten näkökulmien kautta. TAMK tuo yhteisöön soveltamisosaamisensa. On monia asioita, joita on fiksumpaa tehdä yhdessä kuin erikseen.

 

Varmuuden vuoksi, onko yliopistoyhteisöllä nyt varmasti nimi olemassa?

– Kyllä. Tarvittavat lait on vahvistettu ja yliopiston nimi on Tampereen yliopisto, englanniksi Tampere University. Yhteisön nimi on Tampereen korkeakouluyhteisö, Tampere Universities.

 

Mikä Tampere3?

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät vuoden 2019 alusta säätiöyliopistoksi nimeltä Tampereen yliopisto.

Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa mahdollisuuksia sekä opiskelussa että tutkimuksessa.

Uuden korkeakouluyhteisön on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2019.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall