Vihan taustoja täytyy ymmärtää


Carolin Emcke: Vihaa vastaan. Vastapaino 2017. 240 s.

Mikä: Kuten kirjan ytimekäs otsikkokin vihjaa, kyseessä on pamfletti niin vihaa kuin sen verbaalista lietsomistakin vastaan. Kirjoittaja tarkastelee vihan luonnetta ja syitä, vihan kohteita ja argumentteja, joilla vihaajat puolustavat toimintaansa. Ja tietysti kirja pohtii, miten vapautua vihaamisesta ja vihasta. Viha kohdistuu aina erilaisiin ja poikkeaviin ihmisiin. Vihaajan maailmankuva on jyrkän mustavalkoinen. Vihaa on ollut aina, mutta radikaalit muutokset ja niiden tuoma epävarmuus nostavat vihan pintaan.

Kiitämme: Kirja käsittelee vihan kohteita monipuolisesti seksuaalisesta ja rodullisesta erilaisuudesta taloudelliseen erilaisuuteen. Se käsittelee ja yrittää ymmärtää jopa Isis-järjestön vihaa ja sen syitä.

Moitimme: Kirjan analyysit eivät teoreettisesti tuo paljonkaan uutta esiin vaativasta aiheesta. Etenkään lukijalle, joka on perehtynyt ”toiseutta” käsittelevien ja sitä puolustaneiden postmodernien ajattelijoiden, kuten Derridan ja Foucault’n, teorioihin.

Kenelle: Kaikille säädystä, sukupuolesta ja rodusta riippumatta. Erityisesti vihaan taipuvaisille ja sen kohteille mutta myös heille, jotka pitävät itseään vihasta vapaina ja puolueettomina.

Opimme: Vihaa ei koskaan voiteta vastavihalla, vaan yrittämällä ymmärtää vihan taustalla olevia tekijöitä maailmankuvasta yhteiskunnan rakenteisiin. Liberaalin yhteiskunnan arvojen – avoimuuden, osallistamisen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden – toteutuminen käytännön tasolla on tehokkainta lääkettä vihaa vastaan.

Pekka Wahlstedt