Opettaminen nousee vihdoin kunniaan


Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Vastapaino 2017. 425 s.

 

Mikä: Yliopistoa käsittelevässä kirjallisuudessa opettaminen on ollut niukasti esillä. Opettajana yliopistolla on kattava ja monipuolinen johdatus aiheeseen. Kirjassa käsitellään muun muassa opettamista opiskelijan motivaation ja kiinnostuksen herättäjänä sekä opiskelijan omien opiskeluun liittyvien käsitysten ja uskomusten vaikutusta menestymiseen. Tarkastelussa on myös eri kulttuureista ja yhteiskuntaluokista tulevien opiskelijoiden ymmärtäminen. Erilaiset opetustyylit luennoimisesta keskusteluun ja ryhmiin käydään läpi. Tietysti aloittelevaa opettajaa opastetaan opettamisen suunnitteluun ja tavoitteisiin. Tärkeässä roolissa – etenkin nyt digiaikana – on myös fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jolle on omistettu oma osansa.

 

Kiitämme: Kirja kohottaa väheksytyn opettamisen kunniaansa tutkimisen rinnalle. Yliopisto onkin Suomessa ainoa koulutuslaitos, jossa opettajilta ei vaadita pedagogista koulutusta, ja kirja paikkaa osaltaan puutetta.

 

Moitimme: Ihmettelevää, kyselevää ja tietoiseksi omasta ajattelusta, oppimisesta ja toiminnasta tekevää filosofiaa olisi voinut tuoda esiin. Kirjassa puhutaan ”metakognitiosta” tietoiseksi tulemisen kohdalla. Metakognitio vaikuttaa kuitenkin filosofiaan verrattuna hyvin tekniseltä ja abstraktilta, kuten sitä esittelevä artikkelikin.

 

Kenelle: Tietysti opettajille ja tuohon ammattiin aikoville. Myös opiskelijoille yleistajuisella kirjalla on annettavaa: opettajia ja opettamista ei ole ilman oppilaita, ja opiskelijoita kirja käsittelee yhtä paljon kuin opettajiakin. Mainio kurssikirja.

 

Opimme: Luennoilla ja kirjoista saatu tutkimustieto on vain pieni osa oppimista ja opettamista. Koko oppimisympäristö luentosaleista, ryhmätyöskentelytiloista, kirjastoista, kahviloista ja käytävistä digitaaliseen ja virtuaaliseen ympäristöön vaikuttaa ratkaisevasti opettajien ja oppilaiden motivaatioon ja tuloksentekoon.

 

Pekka Wahlstedt