Perusteellinen opas tutkielmakirjoittamiseen


Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen:
Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen.
Gaudeamus 2017. 250 s.

 

Mikä: Kirja opastaa tutkielmien ja opinnäytetöiden tekemiseen ja painottuu käytännön kirjoitustyöhön. Kirjan pohjana on näkemys siitä, että tieteellinen kirjoittaminen etenee prosessina. Tätä etenemistä voi itse hallita eri tavoin, ja kirja esittelee tarkoin hallinnan tavat ja työvälineet flow-virtaan heittäytymisestä ja kielenkäytöstä tekstin tarkkaan rakentamiseen ja jäsentelyyn valmiin tutkielman nimeä ja kantta myöten.

 

Kiitämme: Kirja on niin monipuolinen ja perusteellinen että siitä on apua myös tietokirjoittamisesta kiinnostuneille maallikoille. Jo sujuvan teoksen lukeminen itsessään innostaa tarttumaan kynään.

 

Moitimme: Kirja on ehkä liiankin kädestä taluttava, ja siinä opastetaan jopa sellaisissa yksinkertaisissa asioissa kuin virkkeen, lauseen ja lauseenvastikkeen toisistaan erottamisessa, viitekirjallisuuden aakkosjärjestykseen laittamisessa ja tekijöiden nimien isolla kirjaimella kirjoittamisessa. Tutkielmaa kirjoittamaan alkava myös varmasti tietää, missä on pisteen ja pilkun paikka.

 

Kenelle: Helppotajuisesta ja monilla tietolaatikoilla varustetusta oppaasta hyötyvät yliopisto-opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi lukiolaiset.

 

Opimme: Akateemisen tutkimuksen ei tarvitse olla kuivaa ja eristynyttä puurtamista tutkijankammiossa. Kirjoittaminen prosessina merkitsee flow-virtaan astumista tieteellisessäkin kirjoittamisessa. Ja toisten kanssa keskustelulla ja palautteella on mitä suurin merkitys. Myös Tiede ja Teksti -kirjan käsikirjoitusta testattiin ja muokattiin eri alojen opiskelijoilta pyydetyllä palautteella.

 

Pekka Wahlstedt