Terveys on muutakin kuin lääketiedettä


Sakari Karvonen, Laura Kestilä ja Tomi Mäki-Opas (toim.):
Terveyssosiologian linjoja.
Gaudeamus 2017. 299 s.

 

Mikä: Terveys ei jakaudu tasaisesti. Terveys ja sairaus kulkevat usein käsi kädessä sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden kanssa. Siksi terveyttä ei voi tarkastella vain lääketieteen näkökulmasta. Se on myös yhteiskunnallinen käsite.

Terveyssosiologian linjoja muistuttaa tästä ja samalla siitä, miksi terveyttä tulee tarkastella sosiologisista näkökulmista.  Yhtäällä ovat terveyserot, toisaalla muun muassa se, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten terveyskäyttäytymiseen. Miksi emme toimi niin kuin olisi terveellisintä.

Käsittelyyn pääsevät myös työterveys, medikalisaatiokehitys ja ulkomaalaistaustaisen väestön terveys.

Kiitämme: Kirja nostaa esiin monia tärkeitä ja kiinnostavia terveyteen liittyviä näkökulmia. Se korostaa, että terveys ei ole kiinni vain yksilön valinnoista, joten myös toimenpiteet yleisen terveyden kohentamiseksi pitäisi suunnata yksilön ohella rakenteellisiin tekijöihin.

Moitimme: Aika ajoin teos jää kertaamaan, mitä kaikkea on tutkittu ja miten, vaikka kiinnostavampaa olisi kuulla tuloksista ja johtopäätöksistä. Ollaanhan sentään kokoomateoksen, ei perustutkimustutkimuksen, äärellä.

Kenelle: Kirja on kiinnostavaa luettavaa kenelle tahansa terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskentelevälle tai muuten terveydestä ja sen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista kiinnostuneelle.

Jäi mieleen: Teoksen mukaan kansanterveysajattelu lähtee ajatuksesta, että annettu terveysinformaatio johtaa yksilön riskilaskelmiin, jotka yksilö sitten ottaa huomioon terveysvalinnoissaan. Ajattelumallin mukaan yksilö on terveyteensä nähden tulosvastuullinen toimija. Todellisuudessa ihmiset eivät tietenkään ”terveyskäyttäydy”, vaan ottavat jos jonkinlaisia riskejä – enemmän tai vähemmän tietoisesti ja lukuisista eri syistä.

Hanna Hyvärinen