Kysely: Lehti on hyvä, jos sen saa käsiinsä

Aikalainen kysyi, henkilökunta vastasi.

Aikalainen kyseli kevättalvella yliopiston henkilökunnalta, missä ja miten nämä lehteä lukevat ja haluaisivat lukea vai lukevatko ollenkaan. Vastauksia tuli reilut sata, ja myös kehitysehdotuksia saatiin. Toimitus kiittää niistä!

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ennen muuta lehden nykyisen jakelun kattavuutta. Tässä vastaukset hajaantuivat kuin varpusparvi. Osa toivoi, että lehti jaettaisiin omaan lokeroon tai työhuoneeseen, osa ei missään nimessä halunnut lehteä omaan lokeroon tai työhuoneeseen. Suurin osa kertoi nappaavansa lehden mukaansa telineestä, joskin niitäkin oli, jotka valittelivat, ettei lehtitelineitä tahdo löytää, eivätkä ne osu omien kulkureittien varrelle.

Selkein toive tuli Kaupin kampukselta, missä lehteä toivottiin Arvon kahvihuoneisiin. Tähän huutoon on nyt vastattu, ja jatkossa Aikalainen jaetaan Arvossa henkilökunnan kahvihuoneisiin.

Yksi selkeä kehittämiskohde kyselyn perusteella on lehden verkko- ja somekanavien tunnetuksi tekeminen. Vain harva luki lehden juttuja verkosta tai seurasi sitä sosiaalisen median kanavista.

 

Myös lehden sisällöstä saatiin palautetta. Lehden sisältöä kuvattiin mielenkiintoiseksi ja laadukkaaksi ja lehteä hyväksi ja tärkeäksi. Lehdellä katsottiin olevan merkitystä yliopiston kuvan muotoilijana ja yliopistoväen yhdistäjänä.

Kiitosta saivat myös digitaaliset sisällöt, kuten videot ja podcastit.

Huolta kannettiin siitä, ettei lehti vain muuttuisi särmättömäksi yliopiston markkinointivälineeksi. Juttuja toivottiin muun muassa taiteesta, rakennuksista ja historiasta. Jokunen toive tuli myös nykyistä tiheämmästä ilmestymisestä.

 

Toimitus kiittää kaikista vastauksista. Lehteä kehitetään koko ajan, ja mielessä pyritään pitämään niin yliopistolaisten kuin muidenkin lukijoiden tarpeet. Palautetta ja toiveita toivotaan siis myös jatkossa.

 

Kysely

Kysely toteutettiin Intrassa maaliskuussa 2017

Vastauksia tuli 109 kappaletta.

Lehdestä sanottiin muun muassa näin:

”Aikalainen on tosi hyvä lehti mielestäni.”

”Jatkakaa samaan tapaan. Uudet verkkonäkyvyyden muodot, kuten video, on huomattu. Hienoa!”

”Hienoa, että jaksatte tehdä laadukasta ja kiinnostavaa lehteä!”

”Melkein suosittelisin uudelleenbrändäystä aktiivisempana verkkomediana vaikka printtilehteä arvostankin.”

”Paperilehteä ei saa lopettaa, verkko ei korvaa lukunautintoa!”

 

Aikalainen verkossa:

Aikalaisen verkkosivu löytyy osoitteesta aikalainen.uta.fi

Twitteristä lehti löytyy käyttäjänimellä @aikalainen

Facebookissa lehti on soitteessa facebook.com/aikalainenlehti

Sähköposti: aikalainen@uta.fi

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall