Uusi yliopisto tähtää kansainväliseen kärkeen

Korkeakoulusäätiön perustamiskirja allekirjoitettiin juhlallisin menoin huhtikuussa. Seuraavaksi säätiölle on tarkoitus valita hallitus.

Yliopistosäätiön hallitus valitaan syksyyn mennessä. Koulutusta ja tutkimusta suunnitellaan jo.

 

Tampere3-hanke otti huhtikuussa pitkään odotetun harppauksen eteenpäin, kun Tampereen korkeakoulusäätiön perustajat allekirjoittivat säätiön perustamiskirjan. Syntyvän säätiöyliopiston nimeksi esitettiin Tampereen uutta yliopistoa (Tampere New University).

Seuraava askel on valita yliopistosäätiölle hallitus.

– Tampere3 etenee nyt kahta linjaa pitkin. Ensimmäinen linja vie kohti säätiön hallituksen perustamista. Hallituksen jäsenet valitaan alkusyksyyn mennessä. Säätiö pääsisi näin aloittamaan toimintansa loppuvuoden aikana, kertoo Tampere3-hankkeen strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Neilimo.

– Toinen linja on koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen linja, joka on ollut käynnissä koko hankkeen ajan. Uudet tutkimusryhmät suunnittelevat parhaillaan sekä koulutusta että tutkimusta. Samalla suunnitellaan tukipalveluita esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, tietotekniikassa ja viestinnässä.

 

Tampereen uuden yliopiston painoalueet ovat yhteiskunta, teknologia, terveys ja talous. Nämä ovat kolmen korkeakoulun suurimmat vahvuusalueet juuri nyt.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei muilla aloilla olisi merkitystä. Esimerkiksi näyttelijäkoulutus, historia ja kasvatustieteet ovat aivan yhtä tärkeitä, mutta painopisteet on valittu sen perusteella, missä on tällä hetkellä vahvimmat resurssit, Neilimo painottaa.

Tampereen yliopistossa on Neilimon mukaan vahvaa yhteiskuntatieteellistä osaamista. Teknologiaosaaminen taas tulee TTY:ltä ja ammattikorkeakoulun insinöörilinjalta. Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja toisaalta ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus tekevät terveydestä merkittävän painopisteen. Talous kytkeytyy kaikkiin edellisiin painopisteisiin.

– Se on tärkeässä roolissa myös siksi, että meillä on Johtamiskorkeakoulu TaY:lla, tuotantotalouden vahva osaaminen TTY:llä ja erittäin merkittävä tradenomikoulutus TAMKissa.

 

”Sana ’uusi’ pitää jatkossa nähdä uudistumiseen velvoittavana.”

 

Yliopistosäätiön perustajajäseniin kuuluvan Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa pitää uuden yliopiston vahvuutena edellä mainittujen painopisteiden yhdistelmää.

– Näitä tieteenaloja ei ole Suomessa aiemmin tuotu yhteen tässä mittakaavassa, Siilasmaa sanoo.

– Lääkärit, diplomi-insinöörit ja sairaanhoitajat ovat tästä hyvä esimerkki. Tulevaisuuden terveydenhuollossa näiden koulutusalojen yhteistyön pitää alkaa jo opiskeluvaiheessa. Muutoin emme saavuta niitä hyötyjä, jotka ovat yhteiskunnallisesti välttämättömiä terveydenhuollon laadun ja kustannusten kantokyvyn kannalta.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen pitää uutta yliopistoa merkittävänä investointina tulevaisuuden kannalta.

– Sanotaan, että tulevaisuuden innovaatiot syntyvät tieteiden rajapinnoissa. Yhteiskunnat kehittyvät hybridiorganisaatioiksi, joissa tiede ja tutkimus, yritykset ja julkisyhteisöt, sekä kansalaiset ja yhteisöt verkostoituvat, Ikonen toteaa.

– Tampereen uusi yliopisto on tällainen tieteiden ja yhteiskunnan rajapintoja ylittävä hybridiyliopisto, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiimme.

 

Uuden yliopiston tavoitteet on asetettu korkealle: Neljän painopistealueen opetus- ja tutkimustoiminnan odotetaan saavuttavan sekä kansallinen että kansainvälinen kärkitaso.

– Kaikilla muilla aloilla odotetaan korkeaa kansallista kärkitasoa, Kari Neilimo sanoo.

Entä onko Tampereen uudessa yliopistossa ainesta koko Suomen kilpailukyvyn sparraajaksi?

– Uusi korkeakoulu ei automaattisesti paranna kilpailukykyä. Sana ’uusi’ pitää jatkossa nähdä uudistumiseen velvoittavana. Opetuksen tulee olla sisällöllisesti ja menetelmiltään perinteiseen verrattuna varsin erilaista, jotta yliopiston oma kilpailukyky, koko maan kilpailukyvystä puhumattakaan, voi parantua, Risto Siilasmaa sanoo.

Anna-Kaisa Ikosen mukaan uusi yliopisto on ennen kaikkea investointi osaamiseen, joka menestyessään hyödyttää Tamperetta ja koko Suomea.

– Jos uusi yliopisto saavuttaa tavoittelemansa kansainvälisen kärkitason, se vaikuttaa laajasti niin kaupunkimme kuin koko Suomen kehitykseen ja synnyttää uutta osaamista ja myös uusia innovaatioita. Näin se tukee suomalaisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kasvua.

 

Teksti Ida Vahtera

Kuva Jonne Renvall