Väitös: Ysikymppisenä pieni ylipaino voi olla eduksi

Kuka olet? Liikuntatieteiden maisteri Inna Lisko, 36, Jyväskylä. Tieteenalana gerontologia.

Mitä tutkit? Tutkin sitä, onko lihavuus hyvin vanhoilla ihmisillä hyvä vai huono asia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yleistä lihavuutta kuvaavan kehon painoindeksin ja keskivartalolihavuutta kuvaavan vyötärönympäryksen yhteyksiä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen 90-vuotiailla. Lisäksi selvitettiin tulehdustason ja lihavuuden yhteyksiä kuolleisuuteen. Tutkimuksessa käytettiin Tampereella kerättyä Tervaskannot 90+ -tutkimuksen aineistoa, jossa oli mukana 569 osallistujaa.

Mitä tuloksia sait? Vanhoilla ihmisillä laihuus on vaarallisempaa kuin lihavuus. Kuitenkin naisilla keskivartalolihavuus oli yhteydessä sekä varhaisempaan kuolleisuuteen että heikentyneeseen toimintakykyyn.

Pisimpään naisista elivät he, joilla oli pieni vyötärönympärys yhdistettynä ylipainoon tai alhaiseen tulehdustasoon.

Miehiä tarkastelussa oli vähän. Heillä pieni vyötärönympärys ja normaali paino olivat yhteydessä varhaisempaan kuolleisuusriskiin.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Uuden oppiminen ja datan purkaminen eri kanteilta. Oli todella kiinnostavaa nähdä, mitä data vastaa tutkimuskysymyksiin.

Mikä oli hankalinta? Kun kotona on 3-vuotiaat kaksoset, ylivoimaisesti hankalinta on sovittaa yhteen työ ja kotielämä. Mutta tässä sitä silti ollaan.

Mitäs nyt? Jatkan ainakin vielä hetken Tervaskannot-hankkeen parissa. Toivottavasti tutkimus jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Liikuntatieteiden maisteri Inna Liskon gerontologian väitöskirja Obesity in the Oldest Old: Associations of body mass index and waist circumference with physical functioning and mortality  (Lihavuus vanhoista vanhimmilla : Kehon painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn ja kuolleisuuteen) tarkastettiin 7.4.2017. Vastaväittäjänä oli professori Marjolein Visser (Vrije Universiteit Amsterdam, Alankomaat).

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall