5 faktaa virtuaalitodellisuudesta

 

1. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus eivät ole vain jänniä leikkikaluja, vaan teknologioiden avulla voidaan tehostaa ja parantaa tekemistä useilla eri teollisuuden- ja elämänalueilla.

2. Rakennusteollisuudessa virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää rakentamisen suunnittelussa. Erilaisia malleja voidaan tarkastella ”todellisina” ja tutkailla esimerkiksi sitä, miten tilat tai valaistukset asettuvat suhteessa toisiinsa. Jos jokin ei toimi, muutoksia voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Tämä vähentää virheitä ja ylimääräisiä kustannuksia. Lisätty todellisuus puolestaan voi auttaa rakennusten kunnossapidossa. Sen avulla voidaan esimerkiksi katsoa, missä sähköjohdot sijaitsevat tai toimiiko lämmitysjärjestelmä. Ongelmat voidaan todeta ajoissa ilman rakenteisiin kajoamista. Lisätty todellisuus voi myös antaa ohjeita vaurioiden korjaamiseen.

3. Jopa ydinvoimaloita voidaan valvoa virtuaalitodellisuuden avulla. Sen avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa voimaloiden tiloja, joihin ihmisen ei ole säteilyn vuoksi turvallista mennä. Tämän jälkeen robotti voi korjata mahdolliset ongelmat.

4. Tutkimuksen tehtävänä on luoda ne vuorovaikutusmenetelmät, joilla virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää helposti ja tehokkaasti niin, että kaikki menee oikein ja käytössä kullakin hetkellä tarpeellisin tieto. Tärkeässä roolissa on moniaistisuuden tutkimus, joka tarkastelee sitä, miten ihmisen eri aistit toimivat toisiaan täydentävästi ja vuorovaikutuksessa teknologian kanssa. Tavoitteena on tehdä virtuaalitodellisuuden käytöstä mahdollisimman luonnollista ja toimivaa.

5. Toistaiseksi virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ei ole standardeja, vaan jokaisella teknologiavalmistajalla on omat ratkaisunsa. Tutkimuksen avulla haetaan parhaat ratkaisut, jotka voivat tulla osaksi globaaleja standardeja, kun virtuaalitodellisuuden käyttö laajenee yhä uusille elämän- ja bisneksen alueille.

 

Juttua varten on haastateltu TAUCHIn (Tampere Unit for Computer-Human Interaction) johtajaa, professori Roope Raisamoa. Raisamo ja erityisasiantuntija Pertti Huuskonen vetävät 5 tutkimuslaitoksen, 12 yrityksen ja 11 miljoonan euron 2-vuotista VARPU-hanketta, joka kehittää virtuaalitodellisuutta teollisuuden ja yritysten tarpeisiin monitieteisen tutkimuksen avulla.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall