Uraseurannan merkitys kasvaa yliopistossa

Valtaosa valmistuneista kokee, että yliopistokoulutus on antanut hyvät valmiuden työelämään. Tyytyväisimpiä ollaan aloilla, joista valmistutaan selkeästi johonkin ammattiin. Vastaavasti eniten tyytymättömyyttä on humanistisilla aloilla, joilla tutkinto ei suoraan johda tiettyihin tehtäviin.

Valmistuneiden uratietoja halutaan hyödyntää entistä monipuolisemmin ja järjestelmällisemmin. Jatkossa valmistuneiden työllistymisen laatu vaikuttaa myös yliopistojen rahoitukseen.

 

Tampereen yliopistosta valmistuneet ovat keskimäärin tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Alasta riippumatta valtaosa valmistuneista kokee nykyisen työnsä vastaavan hyvin koulutustasoaan. Suurin osa myös hyödyntää yliopistossa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvasti.

Työuran kannalta tyytyväisimpiä tutkintoonsa ovat näyttelijäntyöstä, lääketieteestä, kauppatieteistä, psykologiasta ja kasvatustieteistä valmistuneet. Tyytymättömyyttä puolestaan on eniten humanistisilla aloilla ja luonnontieteissä.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi tuoreesta uraseuranta-aineistosta. Aineiston taustalla on valtakunnallinen uraseurantakysely, joka lähetettiin viime syksynä kaikille vuonna 2011 Suomessa valmistuneille maistereille.

Maistereiden uraseurantakyselyjä on tehty joka toinen vuosi, ja kyselyt lähetetään aina viisi vuotta aiemmin valmistuneille.

– Viisi vuotta on hyvä perspektiivi. Silloin on jo oltu työelämässä sen aikaa, että tiedetään, vastaako koulutus työn tarpeita, sanoo Tampereen yliopiston opintopalvelujohtaja Mikko Markkola.

 

”Tarvitaan myös keskustelua ja vuorovaikutusta. Tieto on otettava aktiivisesti käyttöön ja kehitystä on jatkettava sen pohjalta.”

 

Säännölliset uraseurannat antavat yliopistolle arvokasta tietoa työelämän vaatimuksista ja niiden muutoksista. Tietoa voidaan käyttää muun muassa opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen.

Myös tulevat opiskelijat voivat saada uraseurantojen tuloksista arvokasta tietoa siitä, mihin ja miten valmistumisen jälkeen voi työllistyä ja millaiset opinnot tukevat työllistymistä.

– Viime vuosina esimerkiksi yrittäjyys on ollut yliopistoissa vahvasti esillä, sanoo uraseurantoja kehittävän LATUA-hankkeen hankepäällikkö Sari Haataja.

 

Tampereen yliopiston koordinoiman LATUA-hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisia, kaikki Suomen yliopistot kattavia uraseurantoja niin, että seurantatietoja voitaisiin käyttää entistä monipuolisemmin. Huomiota kiinnitetään niin seurantojen sisältöihin ja toteutustapoihin kuin tiedon käsittelyyn ja raportointiin.

– Tarkoitus on avata näkyviin vertailutietoa eri yliopistoista valmistuneiden työurista. Lisäksi yliopistojen sisäistä raportointia on kehitetty. Esimerkiksi Tampereen yliopiston johdon tietojärjestelmästä löytyy nyt uusimman uraseurannan keskeiset tulokset, Sari Haataja kertoo.

Uusien työkalujen avulla tuloksia pääsee selaamaan omien tiedontarpeidensa mukaisesti.

– Pelkkä tulosten helpompi saatavuuskaan ei silti vielä riitä. Tarvitaan myös keskustelua ja vuorovaikutusta. Tieto on otettava aktiivisesti käyttöön ja kehitystä on jatkettava sen pohjalta, Haataja korostaa.

 

”Jatkossa uraseurannat ja niiden tulokset
todella vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen.”

 

Tulevaisuudessa uratiedon käyttö on entistä tärkeämpää, sillä uraseurannoilla on jatkossa todennäköisesti suora vaikutus myös yliopistojen rahoitukseen. Valmisteilla on esitys, jonka mukaan jatkossa kolme prosenttia yliopiston rahoituksesta määräytyisi valmistuneiden laadullisen työllistymisen perusteella, eli muun muassa sen mukaan, kuinka hyvin valmistuneet pystyvät hyödyntämään yliopistossa oppimiaan taitoja käytännön työelämässä.

Esitysluonnos on parhaillaan yliopistoissa lausuntokierroksella, ja lopullisen päätöksen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Lopullinen malli on vielä auki, mutta se tiedetään, että jatkossa uraseurannat ja niiden tulokset todella vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen, Mikko Markkola sanoo.

Voi myös olla, että jatkossa uraseurantakyselyjä tehdään vuosittain. Näin ollen seuraava kysely saattaa lähteä jo ensi syksynä kaikille vuonna 2012 valmistuneille.

 

Valmistuneiden uraseuranta

Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä sijoittumis- ja uraseurantojen avulla jo yli kymmenen vuoden ajan.

Viimeisin valtakunnallinen uraseurantakysely toteutettiin yliopistoissa vuoden 2016 lopussa. Kyselyistä vastaa yliopistojen ura- ja työelämäpalvelujen Aarresaari-verkosto.

Kysely lähti yhteensä 12 515 ylemmän korkeakoulututkinnon tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Tampereen yliopistosta kyselyyn vastasi 402 vuonna 2011 valmistunutta alumnia. Vastausprosentti oli 39.

Uraseurannan tulosten valtakunnallisessa analysoinnissa keskitytään tänä vuonna erityisesti työllistymisen laatuun sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Tulosten valtakunnallinen julkistamistilaisuus järjestetään Helsingissä 3. toukokuuta.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Grafiikka: Ari Kurlin (Lähde: Aarresaaren Uraseuranta 2016, Tampereen yliopisto.)