Tiede lähestyy totuutta, aforismi paljastaa todellisuutta

Timo Salo (toim.):
Tiedeaforismikirja. Uusia ajatelmia tieteestä.
Into 2017. 86 s.

 

Mikä: Tiedeaforismikirjan mukaan tieteessä sitaatin ja itsenäisen aforismin ero on veteen vedetty. Tieteelliset tekstit usein päättyvät aforistiseen toteamukseen. Albert Einstein aikoinaan kiteytti kausaliteettia uhmaavan kvanttimekaniikan tulkintansa toteamukseen ”Jumala ei heitä noppaa” . Aforismi löytyy myös Tiedeaforismikirjan johdannosta. Kirjaan on koottu ajatelmia sekä klassikoilta että nykytutkijoilta. J.V. Snellman, Eino Kaila, Edvard Westermark ja Georg Henrik von Wright edustavat edellisiä. Jälkimmäisiin lukeutuvat muiden muassa Marja Karhu, Osmo Tammisalo, Arto Mustajoki ja Leea-Maria Borg. Kirjan taustalla on Tieteen päivien ja Suomen aforismiyhdistyksen vuonna 2015 järjestämä aforismikilpailu, jonka avulla tavoiteltiin uusia mietelauseita vanhojen rinnalle.

Kiitämme: Kirjan ajatelmien aihepiiri on laaja. Mukana on maailmankuvallisia, tutkimustoimintaa ja tieteen edistymistä kuvaavia aforismeja, mutta myös tieteen rahoitusta, valtaa, politiikkaa ja yhteiskuntaa kommentoivia toteamuksia. Kelvollisiakin kiteytyksiä löytyy.

Moitimme: Hyvin harva uusista pärjää klassikoille. Esimerkiksi miete ”Tulevat sukupolvet eivät syytä tiedettämme ja teknologiaamme” on tavallinen väitelause – siitä puuttuu aforismille luonteenomainen tyylikäs kiteytys. Sen sijaan aforismi ”Jokaista löydettyä vastausta  kohden löytyy kymmenen uutta kysymystä” onnistuu  tässä, mutta lause myöskin kuulostaa tutulta.

Kenelle: Kaikille tieteestä ja aforismeista kiinnostuneille. Eritoten tiedettä popularisoimaan aikoville.

Opimme: Aforismit ovat pääasiassa runoilijoiden ja kaunokirjailijoiden alaa; niiden laatimiseen ei analyyttinen ja looginen ajattelu riitä – tarvitaan taiteellista intuitiivista otetta.

 Jäi mieleen: Tieteen ja taiteen välisen railon osuvasti tiivistävä mietelmä: ”Tiede lähestyy totuutta, aforismi paljastaa todellisuutta.”

Pekka Wahlstedt