Sukupuoli vaikuttaa väkivaltaan ja sen seurauksiin

Johanna Niemi, Heini Kainulainen, Päivi Honkatukia (toim.):

Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma.
Vastapaino 2017. 378 s.

 

Mikä: Kattava teos siitä, miten sukupuolen merkityksistä käydään kamppailua niin väkivaltatilanteissa kuin väkivaltatapausten oikeudellisissa selvittelyissä. Kirjan punaisena lankana kulkee vuonna 2011 solmittu Istanbulin sopimus ja se, miten sopimuksen velvoitteet ja päämäärät toteutuvat tai eivät toteudu tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa.

Erityisessä tarkastelussa ovat naisiin kohdistuva lähisuhde- ja seksuaalinen väkivalta. Teos tuo selvästi esiin, että vielä 2010-luvulla laki suojaa naisia näiltä väkivallan muodoilta puutteellisesti. Lain tulkintaan vaikuttavat yhä ikiaikaiset käsitykset muun muassa omistajuudesta, yksityisyydestä ja naissukupuoleen liitetyistä moraalikoodeista.

Kiitämme: Kirja nostaa tarpeellisesti tapetille useita seikkoja ja käytäntöjä, joiden valossa Suomen hehkutettu sukupuolten tasa-arvo ja sen toteutuminen näyttäytyvät vähemmän imartelevassa valossa. Kansalliset toimet naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi ovat olleet puutteellisia, ja tästä Suomi on saanut myös noottia. Esimerkiksi naisten kokema vainoaminen ja väkivalta ovat Suomessa yleisempiä kuin EU-maissa keskimäärin. Seksuaalirikosten käsittelyssä taas huomiota kiinnitetään yhä liiaksi teossa käytetyn väkivallan määrään (jota on usein vaikea todentaa), vaikka rikosta pitäisi kansainvälisen näkemyksen mukaan määrittää ensisijaisesti suostumuksen puute. Seksuaalirikosten uhreja myös syyllistetään omituisten keskiaikaisten käsitysten pohjalta. Tätä tekevät niin viranomaiset kuin oikeuslaitoskin. Edelleen.

Moitimme: Aika ajoin nojataan kotimaisen tutkimuksen puutteessa kansainväliseen tutkimukseen samalla, kun puhutaan Suomen tilanteesta. Lukija joutuu olemaan tarkkana siitä, mikä pätee täällä ja mikä ehkä ei.

Kenelle: Teoksen pitäisi olla pakollista luettavaa ainakin kaikille terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille sekä poliisille ja muille väkivallan uhreja kohtaaville viranomaisille. He ovat avainasemassa uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa.

Opimme: Yksi este sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemiselle on Suomen korostetun sukupuolineutraali rikoslaki. Se ei tunnista sukupuolistuneen väkivallan erityispiirteitä, mikä heikentää uhrien asemaa ja oikeusturvaa.

Hanna Hyvärinen