Viisi faktaa palautumisesta

Tutkijat kannustavat pitämään taukoja myös kesken työpäivän.

 

  1. Riittämätön työstä ja työkuormituksesta palautuminen voi johtaa moniin terveysongelmiin. Huono palautuminen voi jo lyhyellä aikavälillä haitata esimerkiksi nukkumista. Pitkällä aikavälillä seurauksena voi olla työuupumusta tai jopa kasvava riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

 

  1. Palautumiseen täytyy kiinnittää huomiota, sillä nykyisessä 24/7-yhteiskunnassa lepoaika jää helposti vähäiseksi, ja työ seuraa kaikkialle. Palautumisen esteenä ovat usein paitsi työn suuri määrä, myös sen laadulliset vaatimukset.

 

  1. Riskiryhmässä ovat erityisesti tietotyötä tekevät sekä he, jotka tekevät töitä yli 48 tuntia viikossa. Myös vuorotyö voi olla kuormittavaa. Riskiä lisää, jos töitä märehtii vapaa-ajalla tai jos työ ei kuormituksen vastapainoksi tarjoa voimauttavia tekijöitä, kuten sosiaalista tukea tai mahdollisuutta vaikuttaa työhön. Ikääntyneillä palautuminen on hitaampaa kuin nuorilla.

 

  1. Palautumisesta tulisi huolehtia myös työpäivän aikana. Tutkimuksen mukaan työpäivän aikaiset palautumisjaksot auttavat jaksamaan virkeänä työpäivän loppuun ja vähentävät työpäivän jälkeistä painetta palautumiseen. Ainakin lounastauko kannattaisi pitää joka päivä ja mieluiten työpaikan ulkopuolella.

 

  1. Hyviä kokemuksia on saatu myös lyhyistä puistokävelyistä ja rentoutumisharjoituksista työpäivän aikana. 15 minuutin puistokävely tuotti mielihyvää, paransi keskittymiskykyä ja vähensi etenkin iltapäivän väsymystä. Rentoutumisharjoitus paransi keskittymiskykyä ja vähensi sekä väsymystä että stressiä työpäivän päättyessä. Olennaista on keskittyä rentoutumis- tai kävelyhetkeen. Puistossa kannattaa siis laittaa puhelin taskuun, suunnata katse ympäristöön ja kuunnella lintujen laulua.

 

Juttua varten on haastateltu Työkuormituksesta palautuminen ­– työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen -tutkimushankkeen tutkijoita Ulla Kinnusta, Kalevi Korpelaa ja Marjaana Sianojaa. Tutkimuksessa seurattiin työpäivän aikaisten kävely- ja rentoutusinterventioiden vaikutusta 153 työntekijän palautumiseen.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall