Potilaat jäävät usein yksin hoitosuhteessa

Potilaan hoitoyksinäisyys : Käsitteellinen malli potilaan yksinäisyydestä hoitosuhteessa ja hoitoyksinäisyyteen yhteydessä olevista tekijöistä

Professional caring loneliness – A conceptual model of experiences of loneliness among patients in professional caring relationships and associated factors.

Hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 3.2.2017. Vastaväittäjänä oli professori Riitta Suhonen (Turun yliopisto).

Kuka olet? Terveystieteiden maisteri Liisa Karhe, 54, Tampere. Tieteenalana hoitotiede.

Mitä tutkit? Tutkin potilaan yksinäisyyttä hoitosuhteessa. Rakensin käsitteellisen mallin hoitoyksinäisyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä.

Hoitoyksinäisyyttä ei ole aiemmin tutkittu, joten lähdin alusta. Potilaat kuitenkin tunnistivat ilmiön. He kertoivat pitkiä tarinoita siitä, mitä hoitoyksinäisyys on. Tutkittavana oli rintasyöpä- ja sydänleikkauspotilaita.

Tiivistin tarinoista keskeiset merkitykset, joista kehitettiin Caring Loneliness Scale -mittari (CARLOS).

Mitä tuloksia sait? Hoitoyksinäisyys ilmeni neljällä tavalla. Potilaat kokevat, etteivät saa apua ja ymmärrystä. Toiseksi potilailla ei ole mahdollisuutta jakaa kokemuksiaan tai tuntemuksiaan. Potilaat kokevat, etteivät tule kohdatuiksi ihmisinä. Potilaat myös kokevat itsensä ulkopuolisiksi hoitosuhteessa, jossa heidän pitäisi olla keskipisteessä. Kyse on ihmisarvosta. Potilaat kuvasivat kokemaansa muun muassa järkyttäväksi ja totesivat, etteivät toivo vastaavaa kenellekään. Hoitoyksinäisyys on myös yhteydessä potilaan kokemaan heikompaan terveyteen, toipumiseen ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Antoisina oli löytämisen ilo, kun tutki jotain, mitä ei ole aiemmin tunnistettu. Lisäksi potilaiden kertomukset olivat niin puhuttelevia, että niistä nousi halu viedä tutkimus loppuun saakka.

Mikä oli hankalinta? Olin itse todella yksin tutkimusprosessin kanssa, sillä en voinut nojautua aiempaan tutkimukseen.

Mitäs nyt? Jatkan tutkimusta ja CARLOS-mittarin kehittämistä niin, että siitä saadaan vielä yksinkertaisempi.

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall