Mitä kantasoluhoitojen kaupallistaminen vaatii?

Tuomo Heinonen

Innovations in Regenerative Medicine: Science fiction or a potential new industry?

Innovaatiot regeneratiivisessa lääketieteessä: vain kuvitelmaa vai mahdollinen uusi teollisuudenala?

Aluetieteen väitöskirja tarkastettiin 2.12.2016.
Vastaväittäjänä oli professori Saku Mäkinen (Tampereen teknillinen yliopisto).

 

Kuka olet? DI Tuomo Heinonen, 28, Tampere. Aluetiede.

Mitä tutkit? Tutkin käytännössä kantasoluhoitojen kaupallistamista järjestelmän näkökulmasta. Eli kuinka yliopistosta saataisiin uusia hoitomuotoja sairaalaan regeneratiivisen lääketieteen alalla ja millä edellytyksillä tällainen teollisuudenala voisi syntyä Tampereen alueelle. Mikä on esimerkiksi yliopiston ja sairaalan suhde ja mikä on rahoituksen rooli kokonaisuudessa.

Kyseessä oli tapaustutkimus, ja aineisto koostui muun muassa 24 haastattelusta, jotka tehtiin yliopistoympäristössä, sairaalassa, yrityksissä ja ministeriössä.

Mitä tuloksia sait? Kaupallinen puoli – etenkin rahoitus – kaipaa kehittämistä. Se taas tarkoittaa, että tarvitaan vahvoja kansainvälisiä yhteyksiä, jotka tukisivat kaupallisen toiminnan syntymistä.

Toinen päätulos oli se, että yliopistolla on iso rooli innovaation syntymisessä ja kehittämisessä aika pitkälle, ennen kuin se kannattaa viedä yritykseen.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Aihe oli todella mielenkiintoinen. Lisäksi tutkimuksen myötä pääsin tutustumaan kanssatutkijoihin Suomessa ja ulkomailla. Näin ja opin paljon uutta.

Mikä oli hankalinta? Erityisen haastavaa oli päästää irti siitä, mitä oli kirjoittanut tieteellisen yhteisön luettavaksi ja arvioitavaksi. Viimeistelyä olisi voinut jatkaa loputtomiin.

Mitäs nyt? Aloitin hiljattain työt GE Healthcarella quality assurance lead engineerinä. Jatkan siis terveysteknologian parissa, mutta hiukan eri näkökulmasta.

 

Teksti Hanna Hyvärinen
Kuva Jonne Renvall