Dekaanin tehtävä on innostaa ja tukea

Viestintätieteiden tiedekunnan dekaanina aloittava Päivi Pahta kokee dekaanin tärkeimmäksi tehtäväksi henkilöstön innostamisen ja tukemisen.

 

Tampereen yliopisto siirtyy vuodenvaiheessa jälleen tiedekuntien aikaan. Nykyiset yksiköt vaihtuvat kuuteen tiedekuntaan, joita jokaista johtaa dekaani.

Viestintätieteiden tiedekunnan dekaanina aloittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtaja Päivä Pahta. Hän saa johdettavakseen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät nykyiset Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikkö, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä Informaatiotieteiden yksiköstä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma ja Human-Technology Interaction -maisteriohjelma.

– Onhan siinä haastetta. Kahteen ja puoleen yksikköön mahtuu erilaisia toimintakulttuureja, joita täytyy nyt yhdenmukaistaa, Pahta pohtii.

Pahtan mukaan informaatiotieteiden yhdistäminen kielten, viestinnän, median ja taidealojen tieteenaloihin tekee uudesta tiedekunnasta suomalaisittain ainutlaatuisen.

– Sen myötä digitaalisuus on uudessa tiedekunnassa vahva komponentti ja luonnehtii varmasti koko kehitystä.

Pahtan oma johtamistoimenkuva ei juuri muutu, joskin johdettavan henkilöstön määrä kasvaa. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikössä on työskennellyt noin 60 henkeä, mutta uudessa tiedekunnassa työntekijöitä on noin 250.

 

Tärkeimmäksi tehtäväkseen Pahta kokee henkilöstön innostamisen ja tukemisen.

– Elämme haastavia aikoja, ja tiedekuntiin ja niiden henkilöstöön kohdistuu monenlaisia paineita, jotka tulevat muun muassa taloudellisesta tilanteesta ja yhteiskunnan yleisestä muutoksesta. Haluan osaltani tuottaa ja pitää yllä yhteistä keskustelua kehityksen suunnasta.

Omimmaksi toimintatavakseen Pahta kokee tiimityön, joka on tuttua niin tutkimus- kuin opetustyöstäkin.

– Tiedekunnalle on kaavailtu kahta varadekaania. Se sopisi hienosti. Ylipäätään haluan osallistaa henkilöstöä ja varmistaa, että kaikkien ideat ja voimavarat pääsevät esille. Minulla on toki omia ajatuksiani tiedekunnan suunnasta, mutta mielelläni kuulostelen, löytyisikö muilta parempia.

Kuusi uutta tiedekuntaa

Tiedekuntauudistuksen myötä Tampereen yliopistossa aloittaa vuoden 2017 alusta kuusi tiedekuntaa.

Johtamiskorkeakoulu pysyy ennallaan. Sen dekaanina aloittaa johtamiskorkeakoulun johtaja Antti Lönnqvist.

Kasvatustieteiden yksikkö muodostaa oman tiedekuntansa. Dekaaniksi tulee Kasvatustieteiden yksikön johtaja Risto Honkonen.

Luonnontieteiden tiedekuntaan tulevat nykyiset Tilastotieteen keskus sekä Informaatiotieteiden yksiköstä matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmat. Dekaanina aloittaa tietojenkäsittelyopin yliopistonlehtori Kati Iltanen.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan tulevat BioMediTech, Lääketieteen yksikkö sekä
Terveystieteiden yksiköstä työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri. Dekaaniksi tulee Eturauhassyövän tutkimuskeskuksen johtaja Tapio Visakorpi.

Viestintätieteiden tiedekuntaan tulevat Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö,
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä Informaatiotieteiden yksiköstä Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma ja Human-Technology Interaction -maisteriohjelma. Dekaaniksi tulee kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtaja Päivi Pahta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tulevat Terveystieteiden yksikkö ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Dekaanina aloittaa Terveystieteiden yksikön johtaja Juha Teperi.

Tarkemmin uusista tiedekunnista täällä.

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva Jonne Renvall