Vanhuus. Helpottava, huolestuttava, kiinnostava.

eskola-vanhuusAntti Eskola: Vanhuus. Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino 2016. 230 s.

 

MIKÄ: Sosiaalipsykologian emeritusprofessori Antti Eskola kirjoittaa siitä, millaista on olla yli 80-vuotias. Päätuntemuksia kuvaavat kirjan kolme osaa: helpotus, huoli ja kiinnostus. Helpottavaa on esimerkiksi työelämän pyörteistä pois hyppääminen. Huolta taas aiheuttavat vanhenemiseen liittyvät muutokset. Jälkimmäiset ovat toisaalta myös kiinnostavia. Eskola tekeekin eräänlaista autoetnografista tutkimusta, jossa tutkimusaineistona ovat hänen omat havaintonsa hänen omista, ikääntyvän ihmisen mielenliikkeistään. Erityisen vangitsevia ovat Eskolan pohdinnat siitä, miltä vanheneva Antti Eskola näyttää muiden silmissä.

 

KIITÄMME: Eskola tekee tarkkanäköisiä havaintoja ja kertoo niistä avoimesti ja suoraan. Tärkeitä ovat muun muassa huomiot ikääntyvän ihmisen seksuaalisuudesta ja yksinäisyydestä. Kiinnostava kysymys on myös, mitä ihmisen minäkuvalle tapahtuu, kun tämä joutuu turvautumaan erilaisiin apuvälineisiin.

Kirja antaa ansaittua kritiikkiä ”hyvän vanhuuden” käsitteelle. Eskola kysyy – aivan oikein – että entä jos ei huvita olla ”hyvä vanhus” ja ravata sauvakävelyillä kaiken päivää. Onko silloin huono vanhus?

 

MOITIMME: Joku voisi tarttua kohtaan, jossa Eskola kirjoittaa, ettei halua jättää itsestään jälkiä ja siksi repii muun muassa kirjeensä ja päiväkirjansa. Siis samalla, kun kirjoittaa kirjoja.

 

OPIMME: Käsitteen gerotranssendenssi. Ruotsalaistutkija Lars Tornstamin termi tarkoittaa muutosta materialistisesta ja rationaalisesta elämänkäsityksestä kosmiseen ja transsendenttiseen. Seurauksena on elämäntyytyväisyyden lisääntyminen.

 

VAROITUS: Kirja voi aiheuttaa ennakoimattomia nauruntyrskähdyksiä. Kuten kohta, jossa Eskola puhuu siitä, miten havaintoja voi tehdä mistä vain: ”Uusia mahdollisuuksia on synnyttänyt minulle vieras somen ihmemaailma, josta tunnen vain joitain mieleen jääneitä irrallisia sanoja, kuten Facebook, Twitter tai Tinder. Mutta kai tuossakin maailmassa olennaista on, että siinä toimiva on kiinnostunut kohteista, joita hän havainnoi ja joista raportoi, olkoon kohteena vaikka verkosta etsitty vaihtuva seksipartneri (’Tänään sain tosi hyvän panon’).”

 

Hanna Hyvärinen