5 vinkkiä työhyvinvointiin

Työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta kertoo, miten työhyvinvointia voitaisiin parantaa.

 

1) Työhyvinvoinnin ottaminen strategiseksi kehittämisen kohteeksi on tärkeää, koska hyvinvoivat ihmiset ovat aikaansaavia ja luovia ja keksivät ratkaisuja ongelmiin. Työhyvinvointia tulee kartoittaa säännöllisesti ja tuloksista tulee ottaa tärkeimmät teemat kehittämisen tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata. Työhyvinvointi ei ole vain leffalippujen antamista, vaan itse työn voimavarojen kasvattamista. Säästöt, muutokset ja yhdistymishankkeet työpaikoilla luovat painetta ja epävarmuuden tunnetta. Kiinnittämällä huomiota myös siihen, mikä on hyvin – onnistumisiin, osaamisiin ja mahdollisuuksiin – helpotetaan epävarmuudessa elämistä.

2) Esimies vastaa siitä, miten saadaan käytännössä vietyä eteenpäin teemoja, joihin on päätetty keskittyä ja jotka tukevat kehittymistä ja yksittäisen ihmisen hyvinvointia. Hyvä esimiestyö on sitä, että jokainen uskaltaa esittää toiveita, pyytää palautetta ja miettiä yhdessä, miten työyhteisössä voidaan tukea toinen toisia.

3) On olemassa paljon tutkimusta siitä, että muutosten aikana, epävarmuuden oloissa, käymme ikäviksi ja nokimme ja kiusaamme toisiamme. Yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki ovat ratkaisevassa roolissa. Toisen tukeminen lähtee arjen käytännöistä, ja arvostuksen tunne syntyy siitä, että sinut huomataan ja sinua tervehditään. Hyvä mieli syntyy, kun koet olevasi tärkeä, missä tahansa roolissa oletkin työyhteisössä. Jo pieni huomaaminen ja palaute riittävät.

4) Tutkimusten mukaan yksilön tärkeimpiä hyvinvoinnin lähteitä on se, että hän pystyy vaikuttamaan työnteon tavoitteisiin, määrään ja pelisääntöihin. Leipiintymistä tai kuormittumista voi estää muun muassa työtä ”tuunaamalla”, eli hakemalla siihen uutta haastetta, rikkomalla rutiineja tai miettimällä, voisiko työtä tehdä enemmän yhdessä toisten kanssa. Työtä voi tuunata myös ottamalla huomioon informaatioergonomian. Työ keskeytyy nykyään jatkuvasti sähköpostien ja sosiaalisen median takia, ja tämä kuormittaa valtavasti. Työyhteisössä voitaisiin pohtia pelisääntöjä esimerkiksi siitä, miten toimitaan sähköpostien kanssa ja kuinka nopeasti niihin vastataan.

Marja-Liisa Manka

Marja-Liisa Manka

5) Itsestä ja omista voimavaroista pitää huolehtia. Omat ajattelustrategiat ja asenteet vaikuttavat. Olisi hyvä oppia huomaamaan pienet ilot arjessa. Suurien muutosten keskellä keskitytään helposti negatiivisiin asioihin, mikä ylläpitää stressiä. Negatiivisia asioita ja turhautumia pitäisi pystyä puimaan työyhteisössä, muuten ne voivat nakertaa työhyvinvointia päiväkaupalla. Myös vapaa-aika on tärkeää: oma aika, harrastukset, fyysisestä kunnosta huolehtiminen ja työstä palautuminen auttavat voimaan töissä paremmin.

Marja-Liisa Mankan ja Marjut Mankan teos Työhyvinvointi (Talentum Pro, 2016) ilmestyi lokakuussa.

Teksti Ida Vahtera
Kuva Jonne Renvall