Maahanmuuttajien on vaikea kiinnittyä työmarkkinoille

Oxana Krutova

Oxana Krutova tutki miten maahanmuuttajat integroituvat Suomen työmarkkinoille.

Entailing Temporality: Longitudinal Analysis of Labor Market Integration of Immigrants in Finland

Kohtalokas odotusaika: Pitkittäisanalyysi maahanmuuttajien työmarkkinoille kiinnittymisestä Suomessa

Väitöskirja tarkastettiin 19.8.2016.

Vastaväittäjänä oli Dr. Christian Brzinsky-Fay (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung).

 

Kuka olet? Taloustieteen lisensiaatti Oxana Krutova, 38, Tampere. Tieteenalana sosiologia.

Mitä tutkit: Tutkin maahanmuuttajien integroitumista Suomen työmarkkinoille. Pitkittäisanalyysin aineistona olen käyttänyt monipuolisesti väestö- ja työnvälitystilastoja vuosilta 1952–2014.

Mitä tuloksia sait? Tutkimus tuotti useita tuloksia. Suomen työmarkkinoilla integroituminen on luoteeltaan ristiriitaista ja monimutkaista. Maahanmuuttajien työllistyminen on epävakaata ja riski siirtyä työllisyydestä työttömyyteen on korkea. Työttömyydestä taas seuraa taloudellista epävakautta ja eristäytymistä. Maahanmuuttajat kokevat sosiaalista ekskluusiota. Etenkin naiset ovat alttiita työttömyydelle, osa-aikaiselle työllisyydelle ja taloudelliselle epäaktiivisuudelle, kun taas miehillä on enemmän mahdollisuuksia työllistyä.

Maahanmuuttajien sopeutuminen työmarkkinoille edellyttää ammatillista ja sosiaalista liikkuvuutta, kuten sopeutumista työmarkkinaoloihin ja pyrkimystä työllistyä. Toisaalta, työmarkkinoiden tila ja työllistymisen mahdollisuudet vaikuttavat työmarkkinoille integroitumisen mahdollisuuksiin.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Parasta oli mahdollisuus käyttää pitkittäisaineistoa todella pitkältä ajalta, yli 60 vuodelta. Se tarjosi kiinnostavaa tietoa työmarkkinoiden toiminnasta.

Mikä oli hankalinta? Tutkimuksessa käytetään useita tilastollisia ratkaisuja. Oli haastavaa löytää oikeat materiaalit, kuten metodologiset kirjat ja artikkelit, jotka auttaisivat ymmärtämään ja käyttämään kvantitatiivisia menetelmiä oikein.

Mitäs nyt? Haluan jatkaa tutkimusta. Seuraavaksi haluaisin tutkia työmarkkinoille integroitumista maahanmuuttajien perheenjäsenten välillä. Miten esimerkiksi miehen työura vaikuttaa naisen työuraan samassa perheessä.