Liikunta lievittää vaihdevuosioireita

Säännöllinen ja sopivasti kuormittava liikunta auttaa vähentämään vaihdevuosiin liittyviä oireita, kuten kuumia aaltoja. Samalla liikunta kohentaa mielialaa.

Säännöllinen ja sopivasti kuormittava liikunta auttaa vähentämään vaihdevuosiin liittyviä oireita.

Muutama liikuntakerta viikossa vähentää kuumia aaltoja ja nostaa mielialaa.

Säännöllinen liikunta vähentää vaihdevuosiin liittyviä oireita, osoittaa tuore väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan liikunta lievittää etenkin yöllisiä kuumia aaltoja ja parantaa sitä kautta unen laatua. Lisäksi liikunta vähentää vaihdevuosiin liittyvää masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä muisti- ja keskittymisongelmia. Elämänlaatu ylipäätään kohenee.

– Liikunnalla ei voi korvata vaihdevuosioireiden hoidossa käytettäviä hormonikorvaushoitoja, mutta se auttaa lievittämään oireita. Osaa naisista hormonikorvaushoidot arveluttavat ja he kaipaavat vaihtoehtoja. Halusimme selvittää, voisiko liikunta auttaa, tutkija Kirsi Mansikkamäki kertoo.

Mansikkamäki tutkimusryhmineen seurasi liikunnan vaikutusta vaihdevuosioireista kärsivien naisten elämään vuosina 2009–2013. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin harjoittelututkimus, jossa osa naisista harrasti puolen vuoden ajan suositusten mukaista liikuntaa. Naiset ohjeistettiin tekemään noin 50 minuutin reippaita kävelylenkkejä neljänä päivänä viikossa.

Naiset raportoivat liikuntasuorituksistaan ja elämänlaadustaan tutkijoille kännykkäsovelluksen avulla joka päivä aamuin ja illoin. Lisäksi vuonna 2013 tehtiin seurantatutkimus, jolla kartoitettiin liikunnan pitkäaikaisia vaikutuksia.

– Liikuntaa harrastavien naisten elämänlaatu oli parempi myös neljä vuotta harjoittelututkimuksen jälkeen. Kuumia aaltoja oli edelleen vähemmän.

 

Kirsi Mansikkamäki

Kirsi Mansikkamäki

Mansikkamäen mukaan liikunta vaikuttaa vaihdevuosioireisiin ainakin kahdella tavalla. Yhtäältä se vaikuttaa lämmönsäätelyjärjestelmään ja lievittää siten kuumia aaltoja ja hikoilukohtauksia.

– Samalla aktiivisesti liikkuvat tottuvat hikoiluun. Hikoilukohtaukset eivät enää tunnu niin epämiellyttäviltä.

Toiseksi liikunta tunnetusti aktivoi mielihyvähormoneja ja parantaa siten mielialaa. Hyvä fyysinen kunto myös edistää jaksamista ja vahvistaa tunnetta omasta hyvinvoinnista.

– Kun fyysinen kunto on hyvä, pienet vastoinkäymisetkään eivät lannista.

 

Jotkut naiset hyötyvät liikunnasta enemmän kuin toiset, sillä hormonitoiminta on yksilöllistä ja niin ovat myös vaihdevuosioireet. Tutkimuksen johtopäätös joka tapauksessa on, että lääkäreiden ja gynekologien olisi hyvä suositella liikuntaa vaihdevuosioireista kärsiville naisille.

– Vaikka liikunta ei korvaa hormonikorvaushoitoja, se tukee niiden vaikutusta ja lievittää oireita. Hormonikorvaushoidossahan pyritään aina pienimpään mahdolliseen annostukseen ja mahdollisimman lyhyeen hoitoaikaan. Liikunta on tässä hyvä tuki.

Lisäksi liikunnalla on muita hyviä terveysvaikutuksia muun muassa luuston ja sydänterveyden kannalta. Siksi naisten kannattaisi aloittaa säännöllinen liikunta viimeistään keski-iässä.

– Itse ajattelen niin, että keski-ikä on naiselle eräänlainen kulminaatiopiste, jolloin elämässä tapahtuu isoja muutoksia. Samalla se on ikkuna tulevaisuuteen. Paljon voi vielä tehdä ja paljon voi vielä parantaa elämänlaatua.

Sama pätee muuten miehiin.

– Andropaussi on todella olemassa, vaikka siitä ei puhuta vielä yhtä paljon kuin naisten menopaussista. Keski-ikä onkin myös miehille hyvä hetki aloittaa säännöllinen liikunta. Jos ei muuten, niin siksi, että siten voi ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja.

 

Näin tutkittiin

Kuuden kuukauden liikuntaharjoittelututkimus ja sen jälkeinen neljän vuoden seurantatutkimus toteutettiin UKK-instituutissa Tampereella vuosina 2009–2013.

Tutkimus toteutettiin UKK-instituutin, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Harjoittelututkimukseen valittiin 176 pirkanmaalaista vaihdevuosioireista naista, jotka liikkuivat vähäisesti eivätkä käyttäneet hormonikorvaushoitoja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kuuden kuukauden mittainen aerobinen harjoittelujakso vaikutti uneen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin.

Liikuntaryhmään kuuluneet naiset ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa noin 50 minuuttia kerrallaan. Harjoittelu sisälsi vähintään kaksi kävely- tai sauvakävelylenkkiä sekä muuta kestävyysliikuntaa.

Verrokkiryhmän naiset ohjeistettiin pitämään liikuntatottumukset ennallaan.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuvat Jonne Renvall