Kahtiajakautunut kansa pyrki yhdistymään

  Niko Kannisto

  Niko Kannisto

  Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918–1924

   

  White and Red Republic? SDP, Independence and the Question of National Unity 19181924

   

  Väitöskirja tarkastettiin 21.5.2016. Vastaväittäjänä oli professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta.

   

  Kuka olet?  FM, HM, Niko Kannisto, 37, Tampere. Tieteenala historia.

   

  Mitä tutkit?  Tutkin, miten suomalainen yhteiskunta integroitui vuoden 1918 sisällissodan jälkeen. Näkökulmana ovat sosiaalidemokraatit, jotka edustivat entisiä punaisia eli sodan hävinnyttä osapuolta.

   

  Mitä sait tulokseksi?  Yhteiskunnallinen integraatio eteni sisällissotaa seuranneina vuosina huomattavasti pidemmälle kuin aiemmin on otaksuttu. Sisällissodan jakolinjat säilyivät kuitenkin edelleen vahvoina.

  Integraatiota lisäävät ja vähentävät prosessit kulkivat alusta alkaen rinnakkain 1920-luvun Suomessa. Kokonaisuudessa tasavallan ja tasa-arvon ristiriita jäi osin ratkaisematta, vaikka SDP sai 1920-luvun taitteessa hämmästyttävän nopeasti läpi useimmat sisällissodan jälkeen asettamansa tavoitteet.

  Tutkimusaineistona käytin sanomalehdistöä, valtiopäiväasiakirjoja, aikalaiskirjallisuutta ja erilaisia arkistoja, kuten SDP:n arkistoa ja johtavien poliitikkojen henkilöarkistoja.

   

  Mikä oli parasta tutkimuksen teossa?  Parasta oli, että oli aikaa perehtyä ja ajatella jotain syvällisesti.

   

  Mikä oli hankalinta?  Varmaan se, että sitä on pohjimmiltaan aika yksin tutkimuksen teossa.

   

  Mitäs nyt?  Olen aloittanut työt pääkaupunkiseudulla pienessä kunnassa toisissa tehtävissä. En pidä kuitenkaan poissuljettuna sitä, että palaisin joskus vielä tutkimustehtäviin.