Uusia mahdollisuuksia tohtoreiden työllistymiseen

hattu ja kipsipää valok. e. karénTohtoreiden työllisyystilanne Suomessa on heikentynyt nopeasti. Käynnistymässä oleva Tohtos-hanke tähtää tilanteen kohentamiseen. Hankkeen päätavoite on laajentaa väitöskirjatutkijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muille kuin perinteisille akateemisille aloille. Tätä tavoitellaan kehittämällä tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksiä.

– Hanke tulee rakentumaan työelämän kontaktien ja yritysyhteistyön ympärille, kertoo yliopistonlehtori Pirjo Nikander Tampereen yliopiston tutkijakoulusta.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu on ollut hankkeessa aloitteentekijänä ja se myös koordinoi hanketta. Mukana hankkeessa on Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto, mutta verkosto on avoin uusillekin yhteistyökorkeakouluille. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Tohtos-hankkeessa luodaan sähköinen koulutuspaketti tohtoriopiskelijoiden työelämäorientaation tueksi. Koulutuspaketin teemoja voivat olla esimerkiksi liiketoimintataidot, urasuunnittelu, johtajuus ja yrittäjyys. Koulutuspaketti tulee osaksi tutkijakoulujen koulutustarjontaa.

Hankkeessa kehitetään myös digitaalinen väylä tohtoriopiskelijoiden oman osaamisen tunnistamiseksi ja esiin tuomiseksi. Digitaalinen asiantuntijuusportfolio ja sen markkinoiminen sidosryhmille ja työnantajille kuuluu myös suunnitelmiin.

– Tavoitteena ei ole pelkästään työttömyyden ehkäiseminen vaan tohtoreiden työelämäpotentiaalin tuominen esiin. Tähän halutaan luoda pysyviä toimintamalleja, projektipäällikkö Jukka Sysilampi sanoo.

– Totta kai tutkijoita tarvitaan, mutta myös akateemisen alojen ulkopuolella elinkeinoelämässä on paljon työpaikkoja, joissa tarvittaisiin tohtoreiden osaamista.

Viiden yliopiston yhteistyö hankkeessa mahdollistaa sen, että hyviä käytäntöjä voidaan levittää koko maahan valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston kautta.

Tiina Lankinen