Kansainvälinen työmatkustaminen ja yksityiselämä

Makela Liisa vaitosnostoWork-life Interaction among International Business Travelers
Kansainvälisten työmatkustajien työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen

 

Väitöskirja tarkastettiin 29.1.2016.
Vastaväittäjänä oli dosentti Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta.

 

Kuka olet?  Dosentti, KTT Liisa Mäkelä, 43, Vaasa. Tieteenala psykologia, valmistumassa oleva tutkinto FT.

 

Mitä tutkit?  Kansainvälisten työmatkustajien työn ja yksityiselämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Mitä tuloksia sait?  Tutkimus osoitti, että intensiivinen kansainvälinen työmatkustaminen, etenkin korkea vuotuinen matkapäivien lukumäärä, aiheutti työstä perheeseen ja yksityiselämään suuntautuvia ristiriitoja. Työn vaatimien ponnistusten ja siitä saatavien palkkioiden epätasapaino lisäsi työ-yksityiselämä -ristiriitaa. Työntekijän vahva kansainvälinen uraorientaatio puolestaan vähensi ristiriitojen kokemista.

Runsas kansainvälinen työmatkustaminen ennakoi lisääntyneitä univaikeuksia vuotta myöhemmin. Univaikeuksien riski johtuu työ- ja perhe-elämän välillä koetuista ristiriidoista. Kansainvälisten työmatkustajien hyvinvoinnin turvaamiseksi onkin tärkeä ymmärtää erilaisia mekanismeja, joiden kautta terveysongelmat voivat kehittyä.

 

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa?  Uusien asioiden oppiminen sekä ammatillinen kehittyminen.

 

Mikä oli hankalinta?  Kokonaisuudessaan koin prosessin erittäin sujuvaksi, josta erittäin suuri kiitos ohjaajalleni professori Ulla Kinnuselle. Hankaluutena voi ajatella ehkä sitä, että prosessin eri vaiheet, esim. artikkeleiden julkaisuprosessit, kestivät yleensä oletettua pidempään. Tällöin tuntui, ettei homma etene sillä tahdilla kuin itse olisi toivonut.

 

Mitäs nyt?  Työskentelen Suomen Akatemian tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa, henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. Tulevaisuus näyttää mitä työurallani tapahtuu, olen avoin erilaisille vaihtoehdoille.