Eurooppalainen tutkimus ehkäisee syrjäytymistä

− Koetamme selvittää, miten aikuiskasvatus tavoittaisi nykyistä paremmin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, kertoo professori Pirkko Pitkänen. Kuva Teemu Launis.

− Koetamme selvittää, miten aikuiskasvatus tavoittaisi nykyistä paremmin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, kertoo professori Pirkko Pitkänen. Kuva Teemu Launis.

Nuoret syrjäytyvät helposti työmarkkinoilta ja koko yhteiskunnasta ilman ammatillista koulutusta. Maahanmuuttajien keskuudessa lisävaikeuksia tuovat kielitaidon ja kulttuuristen taitojen puutteet.

Tampereelta johdettu EduMAP on hanke, jossa laaja eurooppalainen tutkimusverkosto tekee työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tutkimuksessa kartoitetaan aikuiskasvatuksen mahdollisuuksia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamiseksi mukaan työmarkkinoille ja aktiivisiksi kansalaisiksi yhteiskuntaan.

Tutkimusta johtaa Tampereen yliopiston kasvatustieteen professori Pirkko Pitkänen.

– Me koetamme selvittää, miten aikuiskasvatus tavoittaisi nykyistä paremmin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Kartoitamme paitsi aikuiskoulutukseen osallistumista myös siitä syrjäytymistä ja syrjäytymiseen johtavia syitä, Pitkänen kertoo tutkimuksen tavoitteista.

Tavoitteena on myös selvittää, millaiset informaatiokanavat ja vuorovaikutuksen keinot toimivat parhaiten nuorten aikuisten kohdalla. Myös hyvin toimivia käytäntöjä analysoidaan ja tietoa niistä levitetään Euroopan laajuisesti.

– Tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia kasvatusalan toimijoita tavoittamaan nuoret paikallisella ja kansallisella tasolla, vahvistaa vuorovaikutusta ja kehittää sekä poliittisia että käytännöllisiä keinoja, jotka takaavat syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aktiivisen kansalaisuuden, Pitkänen sanoo.

Tutkimusryhmä menestyi tiukassa kansainvälisessä kilpailussa tutkimusrahoituksen saamiseksi. Vain 1,5 prosenttia kyseiseen EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hakukohteeseen tulleista hankehakemuksista läpäisi seulan, ja EduMAP teki sen kirkkaasti parhain pistein.

 

2,5 miljoonan euron tutkimusrahoituksella kahdeksan maan tutkijat luovat myös tietojärjestelmän tukemaan tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön kehittämä Intelligent Decision Support System (IDSS) tuo tiedon helposti saavutettavaan muotoon ja tarjoaa lisäksi vuorovaikutusympäristön päätöksentekijöille, koulutuksen järjestäjille ja kohderyhmille.

Kolmivuotisessa Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship -tutkimuksessa on mukana tutkijoita Suomesta, Virosta, Saksasta, Kreikasta, Unkarista, Espanjasta, Turkista ja Isosta-Britanniasta.

Taina Repo