Koko elämä töihin

Kansi Koko_elama_toihinKristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Vastapaino 2015. 346 s.

Perinteinen vasemmistolainen kapitalismin kritiikki kohdistuu tehtaisiin, niiden tavaratuotantoon ja liukuhihnatyöläisten riistoon. Kuitenkin jo 1970-luvun lopulta lähtien taloudelliset investoinnit ovat alkaneet kääntyä koneista ja muista laitteista ihmiseen, tämän henkisiin kykyihin, persoonaan ja lopulta koko elämänkaareen.

Syynä on se, että työn luonne on muuttunut informaatioteknologian johdosta abstraktiksi tietotyöksi ja tehdastyöläisen tilalle on tullut koulutettu tietotyöläinen. Tieto kuitenkin sijaitsee ihmisen päässä, ja toisin kuin tehdastyöläinen, tietotyöläinen kantaa tietoa aina mukanaan. Tämän takia kapitalistinen hyödyntäminen kohdistuu koko ihmiseen. Uutta raaka-ainetta, tietoa, tuottavat yliopistot ovat tulleet tärkeimmiksi kapitalismin kiinnostuksen kohteiksi.

Tätä aihetta on kuitenkin tutkittu vasta vähän. Koko elämä töihin pureutuu usean tutkijan voimin aiheeseen ja toimii monipuolisena keskustelun avauksena.

Kirjassa esitellään tietokykykapitalismi yleisesti, tarkastellaan tietokykyä koulutuksen taloudessa, arvostellaan taloudellisia asenteita ja hyveitä ihmiseen istuttavaa yrittäjyyskasvatusta, pyrkyriksi kasvattavaa yliopistoa ja pelon ja epävarmuuden ilmapiiriä nykyisessä työelämässä.

Yliopistoissa tapahtuva opiskelijan identiteetin rakentaminen markkinakelpoiseksi kärjistyy yrittäjäkasvatuksessa. Siinä pyritään löytämään tai istuttamaan ihmisessä piilevä sisäinen yrittäjä. Sen hyveitä ovat joustavuus, ketteryys ja taito verkostoitua, jotka auttavat mukautumaan talouden vaihtuviin vaateisiin. Uudessa pyrkyriyliopistossa hypetys ja taito kilpailla menevät perinteisten akateemisten hyveiden ohi.

Kirjassa on huonot puolensa. Se puhuttelee pääasiassa akateemisia ihmisiä jo abstraktin kielensä puolesta − tärkeää olisi tavoittaa myös yritysmaailman edustajat ja poliittiset päättäjät. Myöskään vasemmistolainen koko kapitalismin tuomitseminen alistavaksi ja riistäväksi järjestelmäksi karkottaa monet lukijat jo alkumetreillä. Laajemman julkisen keskustelun herättäminen aiheesta olisi tärkeää. Oppia voisi ottaa talousihmisten taidosta popularisoida asioita.

Pekka Wahlstedt