”Olemme tavoitettavissa”

Alumnityö ja kansainvälisten rekrytointien edistäminen ovat korkealla Tampereen yliopiston uuden rehtoraatin työlistalla. Vasemmalta Harri Melin, Liisa Laakso, Katariina Mustakallio ja Seppo Parkkila.

Alumnityö ja kansainvälisten rekrytointien edistäminen ovat korkealla Tampereen yliopiston uuden rehtoraatin työlistalla. Vasemmalta Harri Melin, Liisa Laakso, Katariina Mustakallio ja Seppo Parkkila.

Uusi rehtoraatti valmistelee yksiköitä Tampere 3:n etenemiseen.

 

Tampereen yliopiston uusi rehtoraatti on aloittanut työnsä vauhdikkaasti. Heti ensimmäiseksi käynnistettiin keskustelu yliopiston tieteenalayksikköjaosta.

– Tutkimme pikaisesti, olisiko yksikkörakennetta aihetta muuttaa joiltain osin, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso.

Vararehtorit Seppo Parkkila ja Katariina Mustakallio ovat saaneet tehtäväkseen selvittää mahdollisia muutostarpeita Kaupin kampuksen ja keskustakampuksen yksiköissä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mahdolliset yhdistämiset tehdään kampuksittain. Selvityksessä pidetään mielessä Tampere 3-kumppanit Tamk ja TTY.

– Mahdolliset muutokset sujuvoittavat myös Tampereen korkeakoulujen yhdistymishanketta. Tarkoitus ei ole tehdä mitään hätiköityä tai suuria rakenteellisia muutoksia tässä vaiheessa, Laakso sanoo.

– Muutostarpeista on jo keskusteltu yksiköissä, joten nyt on hyvä aika selvittää asiaa yhteisesti, Mustakallio lisää.

Muita tämän vuoden virstanpylväitä ovat tulosneuvottelut opetusministeriön kanssa keväällä ja koulutuksen ulkoinen arviointi syksyllä.

 

Kaikille avoimet keskustelutilaisuudet:
keskustakampus 5.2., Kauppi 12.2.

 

Alumnitoiminta ja varainkeruu tulevat saamaan yliopiston uudelta johdolta erityishuomion.

Yliopiston kasvatit työelämässä voivat antaa arvokasta tietoa ja kontakteja opiskelijoille, mutta alumnit voivat myös hyötyä kotiyliopistostaan monin tavoin.

– Tämä on militaristinen termi, mutta voisi ajatella tieteen kertausharjoituksia alumneille, Liisa Laakso naurattaa kollegojaan.

– Tarjoaisimme päivitettyä tietoa siltä alalta, jolta ihminen on tutkinnon suorittanut.

Monilla yksiköillä on jo hyviä käytäntöjä alumnitoimintaan. Katariina Mustakallio kertoo, että kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä alumnitoiminta alkoi juuri työelämäyhteyden pohjalta. Alumnit ja opiskelijat vaihtoivat tietojaan ja näkemyksiään, ja tutkijat kertoivat työstään molemmille.

– Samalla alumneille esiteltiin kaikki yliopiston tarjoamat täydennyskoulutusmahdollisuudet. Tämä toimi todella hyvin, Mustakallio sanoo.

 

Kansainvälisyys on ensimmäistä kertaa nostettu vararehtorin vastuualueeksi. Tehtävään valittu Katariina Mustakallio haluaa edistää etenkin kansainvälisiä rekrytointeja ja yliopiston kansainvälistä näkyvyyttä.

– Perustimme niin kutsutun hakuryhmän, joka toimii tilannekohtaisesti edistämässä rekrytointeja. Sen toiminta alkaa heti, Mustakallio sanoo.

Rehtoraatti huomauttaa, että kansainvälisyys läpileikkaa kaikkea yliopiston toimintaa. Huippututkimus vaatii onnistuneita rekrytointeja, ja opetuspuolella koulutusvienti kasvaa edelleen.  Koulutusvientiyhtiö FinUni teki voitollisen tilinpäätöksen jo toisena toimintavuotenaan, koulutuksesta vastaava vararehtori Harri Melin kertoo.

– Meillä on yli 10 miljoonan tarjoukset maailmalla. Jos koulutusvienti kasvaa samaa vauhtia jatkossakin, olemme hyvässä myötätuulessa. Tampereella on tärkeä rooli koulutusviennissä etenkin julkisen hallinnon ja opettajakoulutuksen viennissä, Melin sanoo.

Tutkimuksen kannalta myös Tampere 3 avaa mielenkiintoisia näköaloja.

– Tulevaisuuden tavoite lienee se, että meillä on kolme vahvaa kampusaluetta: Keskusta, Kauppi ja Hervanta. Kun tämä pidetään kirkkaana mielessä, siitä voi tulla erittäin hyvä kokonaisuus, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Seppo Parkkila.

 

Rehtoraatti vierailee tammi-helmikuussa jokaisessa yliopiston yksikössä. Tapaamisissa käsitellään etenkin yksikkörakenneuudistusta, kunkin yksikön kansainvälisyyttä ja alumnitoimintaa.

Lisäksi järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta, keskustakampuksella 5.2. ja Kaupissa 12.2., missä esillä ovat samat teemat. Rehtoraatti toivoo tapaamisilta aitoa vuorovaikutusta yliopistolaisten kanssa.

– Olemme tavoitettavissa, rehtori Liisa Laakso lupaa.

 

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall