Yhteistyö tärkeää kokonaisturvallisuudessa

Minna Brandersin tutkimuksen mukaan turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi.

Minna Brandersin tutkimuksen mukaan turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi.

Kokonainen turvallisuus? Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus
Comprehensive Security? Political Viability and administrative operability of the comprehensive security policy

Väitöskirja tarkastettiin 8.1.2016.
Vastaväittäjänä oli dosentti Kari Laitinen Tampereen yliopistosta.

 

Kuka? HM Minna Branders, 51.
Tieteenala hallintotiede (turvallisuushallinto).

 

Mitä tutkit? Tutkin kokonaisturvallisuutta käsitteenä, kompleksisena ilmiönä ja politiikkaprosessina. Lisäksi tutkin kokonaisturvallisuuden poliittista kelpoisuutta ja hallinnollista toteutettavuutta policy-analyysin keinoin. Tarkastelen esimerkiksi, miten tällaista ilmiötä ohjataan strategisesti, johdetaan, ja miten hyvä hallinto siinä toteutuu.

 

Mitä tuloksia sait? Kokonaisturvallisuus on turvallisuuskysymyksiä yhteen sovittava toimintapolitiikka. Se on myös monimutkainen, kiistanalainen ja epäselvä ilmiö, jota ei johdeta kovin strategisesti tai systemaattisesti. Juuri nyt kokonaisturvallisuus on ikään kuin rakenteidensa vanki, joten sen on haastavaa ratkaista systeemisesti ja prosessimaisesti ilmaantuvia turvallisuuskysymyksiä. Tutkimuksessa rakentui malli, jonka avulla kokonaisturvallisuutta voisi kehittää.

 

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Kiinnostava aihe, tutkimusteoria ja tieteellisen tutkimuksen tekemisen palo ja ilo, joka vain kasvoi työn aikana.  Hienoa oli myös huomata, miten aineistosta alkoi nousta tuloksia ja miten aineisto itsessään rakensi tutkimuksen. Oli upeaa saada tehdä tutkimusta osana tutkimusyhteisöä. Olen kiitollinen työrauhasta, jonka johtamiskorkeakoulu mahdollisti.

 

Mikä oli hankalinta?  Tutkimuksella on ajatuksen tahti. Välillä tuntui, että aika kului omaa ajatusta nopeammin. Analyysin syvissä vesissä tuli toisinaan valtava ajattelun väsymys. Se, mikä oli palkitsevinta, oli välillä myös raskasta.

 

Mitäs nyt? Nyt kun tutkijan koulutus on virallisesti saatu, saan jatkaa työtäni opettajana ja tutkijana johtamiskorkeakoulussa ja turvallisuustutkimuksen huippuyksikkö NordSTEVAssa. Eli suunta kohti uusia tutkimuksia.