Kotona lähes loppuun asti

Mari Aaltosen tutkimuksessa selvisi, että suurin osa vanhuksista elää kotona viimeisiin elinkuukausiin asti.

Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa vanhuksista elää kotona viimeisiin elinkuukausiin asti.

Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Iäkkäiden ihmisten liikkuminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kahden viimeisen elinvuoden aikana. Siirtymät ja kuolinpaikat.

Väitöskirja tarkastettiin 16.10.2015. Vastaväittäjänä oli professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta.

 

Kuka? TtM Mari Aaltonen, 37. Tieteenala kansanterveystiede.

Mitä tutkit? Ikäihmisten liikkumista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kahtena viimeisenä elinvuotena. Tarkastelin, minkä palvelujen välillä ihmiset liikkuivat ja missä vaiheessa viimeisiä elinvuosiaan, ja missä he kuolivat. Tutkittavat palvelut sisälsivät terveyskeskuksen, sairaaloita sekä pitkäaikaishoidon paikkoja. Tarkoitus oli selvittää, miten esimerkiksi ikä, sukupuoli ja dementiadiagnoosi olivat yhteydessä siihen, kuinka usein ja millaisten eri hoitopaikkojen välillä siirryttiin.

Mitä tuloksia sait? Palvelujen käyttö ja liikkuminen järjestelmässä on yksilöllistä, sillä erilaisia hoitopolkuja on valtavasti. Suuri osa eli pääosin kotona viimeisiin elinkuukausiin saakka, jonka jälkeen he siirtyivät hoitoon. Noin viidennes asui kaksi viimeistä elinvuottaan kokonaan pitkäaikaishoitopaikassa. Terveyskeskus on vanhusten yleisin kuolinpaikka. Kotona kuoleminen on Suomessa harvinaista kansainvälisissä vertailuissa.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Luovuus, itsensä haastaminen ja tutkijan työn monipuolisuus. Voin olla omassa työhuoneessani keskittymässä omiin analyyseihini, tai ulkomailla kongressissa keskustelemassa viisaiden ihmisten kanssa. Tutkijan työhön kuuluvat itsenäisyys ja vapaus sopivat minulle, hommat eivät jää tekemättä vaikkei kellokorttia käytäkään.

Mikä oli hankalinta? Sen sietäminen, että asioissa kestää kauan. Valmista tulosta näkyy toisinaan vasta vuosien päästä tutkimusidean saamisesta.

Mitäs nyt? Jatkan samassa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet -tutkimushankkeessa, jossa tein väitöskirjani. Tällä hetkellä teen lääkekustannuksiin liittyvää tutkimusta. Suunnitelmissa on oma isompi muistisairauksiin liittyvä tutkimus, jota toivottavasti pääsen toteuttamaan ensi vuonna.