Yrittäjyys vaikeaa korkeakoulutetuillekin

Yrittäjyys vuonna 2009 Tampereen yliopistosta valmistuneilla (entisten tiedekuntien mukaan) (N=456)

Yrittäjyys vuonna 2009 Tampereen yliopistosta valmistuneilla (entisten tiedekuntien mukaan) (N=456)

 

 

Yrittäjän tai freelancerin töitä tekee verraten moni yliopistosta valmistunut, mutta päätoimisena yrittäjänä pysytään harvemmin.

Vuonna 2009 valmistuneille, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille Tampereen yliopiston opiskelijoille tehtiin uraseurantakysely viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Sen mukaan 13 prosenttia vastaajista oli työskennellyt valmistumista seuranneen viiden vuoden aikana yrittäjänä tai freelancerina. Yrittäjänä työskentelyn kesto oli keskimäärin kaksi vuotta.

Kuitenkin vuonna 2014 eli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vain 3,5 prosenttia eli 16 henkilöä 456 kyselyyn vastanneesta työskenteli itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina.

Kauppatieteen yliopistonlehtori, yrittäjyysohjelman vastaava opettaja Kari Lohivesi uskoo, että yksi syy ilmiöön on yrittäjäkoulutuksen vähäisyys.

– Jos omasta yrityksestä jää uupumaan idea ja juju, yrittäminen jää tehottomaksi. Onnistuneen yritystoiminnan ytimessä on lähes poikkeuksetta tiukka analyysi liikeideasta ja liiketoimintamallista. Tarvitaan myös kilpailukentän kartoitusta, oman asiakashyödyn täsmentämistä, ansaintamallin arviointia ja niin edelleen, Lohivesi sanoo.

– Menestyvän yrityksen luomiseen tarvitaan usein useamman henkilön tiimi, jolla on erilaisia koulutustaustoja.

Yliopisto haluaa edistää monitaustaisten tiimien syntymistä avaamalla yrittäjyystilan entisen kirjakaupan paikalle yliopiston päärakennukseen. Kari Lohivesi kertoo, että open space -periaatteella toimivat tilat avataan toivon mukaan jo ennen talven tuloa.

– Monitaustaisuutta edistetään myös siten, että yrittäjyysopintoja on jo nyt tarjolla kaikille paitsi omassa yliopistossamme, myös Tampereen teknillisessä yliopistossa ja TAMK:issa.

 

Uraseurannan mukaan vuonna 2009 valmistuneista lääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan opiskelijat ovat työskennelleet eniten yrittäjänä valmistumisen jälkeen. Humanisteista yrittäjänä työskentelivät useimmiten historiaa pääaineenaan opiskelleet.  Tilastot on muodostettu entisten tiedekuntien mukaan.

Yhteiskuntatieteitä opiskelleista vastaajista 18 prosenttia oli tehnyt yrittäjän töitä viiden vuoden ajanjaksolla valmistumisensa jälkeen. Kansainvälinen politiikka, psykologia ja tiedotusoppi olivat oppiaineita, joissa yrittäjyys korostui.

– Uskon, että akateeminen yrittäjyys tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavien vuosien aikana, Kari Lohivesi sanoo.

Hän huomauttaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen on perustettu 110 000 uutta työpaikkaa, joista valtaosa sijoittuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– Teknologinen myllerrys ja sen luomat uudet mahdollisuudet ovat jo maailmalla avanneet miljoonille ihmisille mielenkiintoisia elämänuria suurorganisaatioiden sijaan. Miksi näin ei tapahtuisi Suomessakin?

Teksti Tiina Lankinen
Grafiikka Jonne Renvall