Taito tehdä vaikeasta kaunista

Toimittajat ovat vaikean tiedon yleistajuistajia. Se taito, jos mikä, on vietävissä tieteen maailmaan, sanovat Liisa Mayow ja Annina Huhtala.

Toimittajat ovat vaikean tiedon yleistajuistajia. Se taito, jos mikä, on vietävissä tieteen maailmaan, sanovat Liisa Mayow ja Annina Huhtala.

Toimittajalla ja tutkijalla on sama tavoite, mutta eri kello

 

Mitä jos maailman kaikki ongelmat on jo ratkaistu, mutta ratkaisut ovat piilossa raporteissa, joita kukaan ei jaksa lukea?

Tästä ajatuksesta syntyi viestintätoimisto Kaskas Media.

Mennään ajassa taaksepäin noin kolme vuotta. Samalla tiedotusopin vuosikurssilla opintonsa aloittaneet toimittajat Annina Huhtala ja Liisa Mayow työskentelivät tahoillaan suurissa mediataloissa, Huhtala Nelosen uutisissa ja Mayow Helsingin Sanomien kulttuuriosastolla. Heistä tuntui, että vaikka he kollegoineen tekisivät kuinka laadukasta työtä, niin se ei käännä media-alan laskusuuntaa.

– Rakastimme sitä, mitä teimme, mutta yleinen ilmapiiri alalla oli kauhea, Huhtala sanoo.

– Ajattelin, että miksi ala kuolee juuri nyt, kun minulla on hauskaa!

Huhtala ja Mayow päättivät ottaa asiat omiin käsiinsä, ja perustivat Kaskas Median yhdessä muun muassa Ylioppilaslehden päätoimittajana työskennelleen Maria Ruuskan kanssa.

– Idealismin palosta se lähti. Uskosta siihen, että parhaimmillaan tällaisella työllä voi yrittää muuttaa asioita, Huhtala sanoo.

– Kaiken työmme tavoitteena on saada tieto ja tiede parempaan käyttöön. Ja halusimme tehdä myös itsellemme kivan työpaikan, Mayow sanoo.

 

Kaikki yrityksen perustajajäsenistä olivat tehneet feature-journalismia, jossa on sama toimintaperiaate kuin tiedeviestinnässä. Molemmissa selitetään isoja, vaikeita ilmiöitä yleistajuiselle kielelle.

– On ihanaa, kun pääsee käsiksi johonkin hankalaan ilmiöön ja onnistuu tekemään siitä jotain kaunista ja kiinnostavaa. Tismalleen sama mekanismi on vietävissä tieteen maailmaan, Huhtala sanoo.

Heidän ajatuksenaan on päästä tutkijan ja toimittajan välimaastoon. Työstää asiantuntijatietoa perusteellisemmin kuin mitä toimittajan on yleensä mahdollista, mutta nopeammin kuin tutkijat.

– Tutkijoilla ja toimittajilla on yhteinen intressi, uuden tiedon esiintuominen. He vain toimivat eri aikajänteellä, Liisa Mayow kertoo.

Monet projektit tehdään yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Kuten esimerkiksi Nuorten hyvinvointikertomus, jossa kaskaslaiset kävivät tilastotieteilijöiden kanssa läpi nuoria koskevaa tilastotietoa, ja haastattelivat sitten yli viisikymmentä nuorta, joiden tarinoilla tilastotiedot elävöitettiin.

 

kaskas JR 04Yrittäjäksi ryhtymisen riskialttiutta kaskaslaiset pitävät kliseenä. Tämänkaltaiseen yritykseen aloituspääomia ei tarvittu, kannettava tietokone ja oma pää riittivät.

– Yrittäminen on nynny ratkaisu. Omaa rahaa laitoimme kiinni noin nolla euroa, he sanovat.

Hankalinta oli opetella määrittelemään arvo omalle työlle. Yrityksen hallinnolliset asiat stressasivat alkuun, mutta kaikki oli opeteltavissa. Sittemmin perustajajäsenet ovat palkanneet työntekijöitä yritykseen. He jakavat toimistotilan ajatushautomo Demos Helsingin kanssa Töölössä.

Parasta Huhtalan ja Mayow’n mielestä ollut se, että he saavat olla itse oman uransa ruorissa. Hankkeita voi kehittää oman mielenkiinnon mukaan ja vaikuttaa hyvin suoraan siihen, miten hyvin yrityksellä menee.

 

Laajempana tavoitteena Kaskas Medialla on tiedemaailman kulttuurimuutos, jossa tutkijat rohkaistuisivat kertomaan työstään.

Yksi lukusuhde kertoo heidän mielestään paljon tilanteesta. Maailmassa julkaistaan 1,8 miljoonaa tieteellistä artikkelia joka vuosi, ja niistä puolella on alle viisi lukijaa. Se on kaskaslaisten mielestä hirveää haaskausta. Tiede ansaitsisi päästä sekä suuren yleisön että sellaisten asiantuntijayleisöjen tietoon, jotka voisivat käyttää sitä.

– Uskaltakaa tulla arvokkaan tietonne kanssa ulos oman alan piiristä. Me muut janoamme näitä tietoja, Mayow vetoaa.

– Jos asiantuntijat eivät ota tilaa julkisessa keskustelussa, joku muu ottaa.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse yleistajuistaa suurelle yleisölle sopivaksi. Tutkimustiedon pienempiä yleisöjä ovat esimerkiksi virkamiehet, jotka myös haluavat saada faktat helposti lähestyttävässä muodossa, vaikka tuntisivatkin asian entuudestaan.

 

Mutta mikä Kaskas Median perustajien identiteetti on nyt, kun tittelinä on toimittajan sijaan yrittäjä?

– Olen toimittaja, mutta toimittajuus on murroksessa, Annina Huhtala sanoo.

– Toimittajuus on mindset, ei titteli. Se on uteliaisuutta, halua selittää maailmaa.

Kaskas Media

  • Tiede- ja asiantuntijaviestintään erikoistunut viestintätoimisto.
  • Perustettu 2013.
  • Työesimerkkejä esim. Muotoilutarinat.fi, Nuorten hyvinvointikertomus, Skolar.fi.

 

Teksti Tiina Lankinen
Kuvat Jonne Renvall