Vertaisneuvoja verkosta, hyvässä ja pahassa

Ari Haasion tutkimuksen mukaan sosiaalisesti vetäytyneet saavat vertaistukea verkkokeskusteluryhmistä.

Ari Haasion tutkimuksen mukaan sosiaalisesti vetäytyneet saavat vertaistukea verkkokeskusteluryhmistä.

Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon ”pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä (Otherness, information needs and information sharing in the ”small world” of the Internet: A study of socially withdrawn people’s information behavior)

Väitöskirja tarkastettiin 11.9.2015. Vastaväittäjänä oli professori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta.

 

Kuka? YTL, FM Ari Haasio, 50. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan yliopettaja Lapualta. Tieteenala informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.

Mitä tutkit? Tutkin toiseuden vaikutusta tiedon jakamiseen ja tiedontarpeiden muodostumiseen tietoverkon ”pienessä maailmassa”, ja miten sosiaalinen vetäytyminen näkyy informaatiokäyttäytymisessä. Tutkimusaineistona oli Ylilauta.org -sivuston Hikikomero-keskustelupalsta.

Mitä tuloksia sait? Toiseuden kokemus vaikutti niin tiedontarpeiden sisältöihin kuin siihen, minkä tyyppistä informaatiota haluttiin saada. Yksi keskeinen havainto oli yhteiskunnan vallitsevien arvojen ja normien vastaisen informaation tarve, kuten kuinka käyttää huumausaineita, ja tätä informaatiolajia kutsunkin disnormatiiviseksi informaatioksi. Sen vastakohtaa, yhteiskunnan arvoja tukevaa informaatiota kutsun normatiiviseksi informaatioksi. Samanlaiset elämäntilanteet ja kokemukset saivat ryhmän jäsenet pitämään vertaisten antamaa informaatiota luotettavana.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Oivaltaminen ja mahdollisuus paneutua itseä kiinnostavaan aihepiiriin todella syvällisesti.

Mikä oli hankalinta? Haasteita oli paljon, mutta juuri ne tekivät tutkimuksen tekemisestä mielenkiintoisen prosessin. Kun aikansa pyöritteli vaikealta tuntuvaa asiaa ja löysi siihen mielestään toimivan ratkaisun, se oli palkitsevaa.

Mitäs nyt? Työt yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa jatkuvat, yksi tietokirja on työn alla ja tieteen tekemistä jatketaan. Yksi kotimainen referee-artikkeli on korjattavana ja menossa eteenpäin, ja nyt on tarkoitus aloittaa kansainväliseen julkaisuun tehtävän artikkelin työstäminen.