Työssäkäyvät voivat paremmin kuin aiemmin

tyomiesTyörasitus voi tuntua vielä eläkkeelläkin, siksi terveydestä kannattaa huolehtia keski-iässä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja pitkien sairauspoissaolojen määrät ovat tutkimusten mukaan laskeneet Suomessa. Tämä on signaali siitä, että työpaikoilla on tehty oikeita toimenpiteitä, sanoo Tampereen yliopiston työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Jukka Uitti.

– Työolobarometrit ja monet muut tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden terveys on kehittynyt erittäin myönteisesti viime vuosikymmeninä, Uitti sanoo.

Jopa työntekijöiden koetut stressitasot ovat laskeneet.

– Kun seuraa mediaa, voisi luulla että ihmisten stressi ja psyykkinen pahoinvointi vain kasvaa, mutta tutkimusten mukaan se ei pidä paikkansa.

Syinä myönteiseen kehitykseen Jukka Uitti mainitsee työympäristön ja -olosuhteiden paranemisen ja esimiestyön ja johtamisen kehittymisen. Iso arvomuutos on koettu siinä, että osatyökykyä arvostetaan nykyään enemmän.

– Vielä muutama vuosi sitten arvioitiin, että 15 – 18 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä johtui siitä, että ihmiset jonottivat pääsyä tutkimuksiin, psykiatrille tai leikkaukseen, ja kukaan ei hoitanut heitä. Sieltä on päästy jo tähän ajatteluun, että samalla kun hoidetaan ihmistä, hän voi edelleen tehdä töitä.

Työkyvyttömyyden estämisen yhteydessä puhutaan usein rahasta ja miljardien säästöistä, mutta Uittia häiritsee pelkästään taloudellisiin syihin keskittyminen.

– Jos ihmistä varten on muokattu työtä, häntä on hoidettu ja kuntoutettu ja hän tyytyväisenä jatkaa hommissaan, se on tärkein asia.

 

Työkyky keski-iässä määrittää voinnin eläkkeellä. Näin on todettu Tampereen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston pitkässä seurantatutkimuksessa.

Sekä fyysisen työn rasitus että henkinen kuormitus vaikuttavat pitkälle eläkevuosiin toimintakykyä alentavasti. Jos taas työkyky on keski-iässä hyvä, on suuri todennäköisyys, että toimintakyky on hyvä jopa kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Työkyky ennustaa jopa kuolleisuutta.

– Koettu työkyky keski-iässä on hyvä mittari sille, miten tulet pärjäämään vanhana, kertoo työterveyden professori Clas-Håkan Nygård.

Vuonna 1980 alkaneessa Flame-tutkimuksessa alettiin seurata yli 6000 henkilön joukkoa suomalaisissa kunta-alan töissä. Tutkittavat olivat tuolloin keski-iässä, ja tutkimus on jatkunut tähän päivään asti. Seurantatutkimus on antanut arvokasta tietoa siitä, mitä työuran loppupäässä tapahtuu ja mitä vaikutusta keski-iän voinnilla on vanhuusvuosien toimintakykyyn. Tutkimuksessa huomioitiin myös harrastusten ja vapaa-ajan vaikutus terveyteen.

 

Työkyky tarkoittaa työn vaatimusten suhdetta ihmisen toimintakykyyn ja resursseihin.  Sitä mitataan esimerkiksi työkykyindeksillä.

Parhaillaan terveystieteiden yksikössä tutkitaan tarkemmin työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä henkilöitä. Tutkimus tehdään samasta kunta-alan työntekijöiden tutkimusaineistosta Kelan myöntämän rahoituksen avulla.

On käynyt ilmi, että myös työkyvyttömyyttä voi ennustaa keski-iän voinnin mukaan. Heistä, joilla oli keski-iässä huono työkyky, melkein seitsemänkymmentä prosenttia oli 11 vuoden kuluttua työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuollut.

Niistä, jotka kokivat työkykynsä hyväksi, vain 5–10 prosenttia oli 11 vuoden jälkeen poissa töistä.

– Työkykyä kannattaa kehittää koko työelämän ajan. Sinänsä se tuntuu itsestään selvyydeltä työnantajan kannalta ajateltuna, mutta työkyvyn säilyminen on tärkeää myös kansanterveydellisesti, se on tässä tärkeä sanoma, Nygård sanoo.

Suurimmalla osalla viisikymmentävuotiaista on jo jotain kroonisia sairauksia, mutta oikein hoidettuna ne eivät haittaa työntekoa.

 

Hyvä työkyky ennustaa siis terveempää vanhuutta ja vähentää samalla palvelutarvetta vanhana.

– Ihmisten ikä pitenee koko ajan ikäpolvi ikäpolvelta. Lisätäänkö hyviä vai huonoja vuosia? Siihen voidaan vaikuttaa jo työikäisenä, Jukka Uitti sanoo.

– Pelkästään hallintoratkaisut eivät riitä, vaikka niitäkin on tietysti tehtävä. Mutta ennen muuta tarvitaan eri toimijoiden prosessien yhteensovittamista. Pitää olla yhteinen tavoite: Pidetään työikäisten työkyky kunnossa.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall