Sarjakuva koskettaa

Leena Romu tutkii väitöstyössään Kati Kovácsin sarjakuvien feminististä tematiikkaa.

Leena Romu tutkii väitöstyössään Kati Kovácsin sarjakuvien feminististä tematiikkaa.

 

Sarjakuva kiinnostaa opiskelijoita gradun aiheena, mutta alan tutkijoita on vielä vähän.

Miksi sarjakuva pitää noteerata vakavasti otettavana taidemuotona esimerkiksi kirjallisuuden rinnalla?

Suomen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Leena Romu Tampereen yliopistosta vastaa kärsivällisesti.

– Siihen on monia syitä, mutta päällimmäinen on, että sarjakuva koskettaa monia ihmisiä.

Useimmille sarjakuva on tuttu sanomalehtien sarjakuvastripeistä. Vitsinkerronta kolmella kuvalla ei kuitenkaan ole ainut, mitä sarjakuvalla voi tehdä. Kuvan ja sanan vuorovaikutus taipuu moneen.

– Sarjakuvalla voi kertoa tarinoita vakavistakin aiheista. Esimerkiksi journalismissa sitä käytetään yhä enemmän, Romu sanoo.

Leena Romu tekee väitöskirjaa ruumiillisuuden merkityksestä sarjakuvakerronnassa. Hänellä ei ole tällä hetkellä sarjakuvatutkijakollegoita Tampereen yliopistossa, mutta yhteistyöverkostoa löytyy Suomen muista yliopistoista ja maailmalta. Sen sijaan opiskelijat ovat alkaneet kiinnostua sarjakuvasta tutkimusaiheena, ja Tampereellakin on tekeillä useampi pro gradu sarjakuvaan liittyvistä aiheista.

Syystä tai toisesta sarjakuvatutkimus sijoittuu akateemisessa maailmassa usein kirjallisuudentutkimuksen oppiaineeseen eikä esimerkiksi kuvatutkimukseen.

– Jos tutkitaan nimenomaan sarjakuvan kerrontaan ja kuvan ja sanan vuorovaikutukseen liittyviä juttuja, niin kirjallisuudentutkimuksesta löytyy siihen käsitteistöä ja välineitä, Romu sanoo.

Tiitu Takalon Minä, Mikko ja Annikki palkittiin Sarjakuva-Finlandialla.

Minä, Mikko ja Annikki palkittiin Sarjakuva-Finlandialla.

– Vaikka sarjakuvaa voidaan toki tutkia monesta näkökulmasta.

Suosittu Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaali perustettiin yhdeksän vuotta sitten. Tampere Kuplii Goes Academic on varsinaisen tapahtuman yhteydessä järjestetty akateeminen seminaaripäivä, jossa jaetaan myös Sarjakuva-Finlandia-palkinto. Tänä vuonna palkinnon voitti Tiitu Takalo teoksellaan Minä, Mikko ja Annikki, joka kertoo tamperelaisen Annikin puutalokorttelin ja koko kaupungin historiasta.

Tampere Kuplii Goes Academic 27.3.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall