Tutkijat juurruttavat vastuuta liikemaailmaan

Matias Laine, Salme Näsi, Johanna Heiskanen, Johanna Kujala ja Anna Heikkinen yhdistävät kahden oppialan voimat vastuullisen liiketoiminnan tutkimukseen. Kuvasta puuttuu yksi ryhmän jäsen, laskentatoimen tutkijatohtori Hannele Mäkelä, joka tarkastelee tutkimuksessaan laskentatoimen, yritystoiminnan ja kestävän kehityksen suhdetta.

Anna Heikkinen, Johanna Kujala, Salme Näsi, Johanna Heiskanen ja Matias Laine yhdistävät kahden oppialan voimat vastuullisen liiketoiminnan tutkimukseen. Kuvasta puuttuu yksi ryhmän jäsen, laskentatoimen tutkijatohtori Hannele Mäkelä, joka tarkastelee tutkimuksessaan laskentatoimen, yritystoiminnan ja kestävän kehityksen suhdetta.

 

Vielä kymmenkunta vuotta sitten bisnesetiikalle hymähdeltiin. Nyt kestävästä kehityksestä on tullut tehokkuuden veroinen muotisana.

Kun Johanna Kujala tutki liiketoiminnan etiikkaa 1990-luvun alussa, reaktiot hänen tutkimusaiheeseensa saattoivat olla tyyliä ”onko se jotain syötävää?”

– Käsitteenä ”business and ethics” oli jo monen mielestä ristiriitainen. En toki sano, että kaikki ajattelivat näin, mutta vahva trendi se oli, yrityksen johtamisen apulaisprofessori Kujala sanoo.

Vastuullisuus ja eettiset huolet eivät olleet kovaa bisnestä, ja siksi moni ei halunnut niihin aikaansa tuhlata. Nyt on toisin.

Tutkimusalan pioneeri, professori emerita Salme Näsi joutui hämmentymään, kun hiljattain suuressa kansainvälisessä seminaarissa kaikki puhujat Nobel-palkituista taloustieteilijöistä alkaen hokivat ”sustainability”-sanaa eli kestävyyttä. Kestävyys on jopa korvannut tehokkuuden ja tuottavuuden hokemat.

– Juhlapuheet eivät aina vastaa arjen toimintatapoja, mutta selvä muutos asenteissa näkyy, Näsi sanoo.

 

Yritysvastuu tarkoittaa liikeyrityksen vastuuta työntekijöilleen, asiakkailleen ja toimintaympäristölleen. Lisäksi kuluttajat ovat yhä tarkempia siitä, että heidän käyttämänsä tuotteet ovat eettisesti valmistettuja.

Esimerkkinä vastuullisuuskysymyksistä käy kohua herättänyt Botnian sellutehdashanke Uruguaissa, jota Johanna Kujala ja vastuullisen liiketoiminnan tutkijatohtori Anna Heikkinen ovat seuranneet pitkään.

– Isoissa pörssiyrityksissä vaaditaan vastuullisuutta, ja se on jo tullut osaksi toimintoja. Pienten ja keskisuurten yritysten puolella on enemmän haastetta, Anna Heikkinen sanoo.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun RESPMAN-tutkimusryhmä (Responsible Management Research Group) yhdistää kahden alan, laskentatoimen ja yrityksen johtamisen tutkijat vastuullisen liiketoiminnan tutkimuskysymyksissä.

 

Liiketoiminnan eettisyys ja sen edistäminen on alkanut kiinnostaa etenkin heitä, jotka ovat olleet jo jonkun aikaa työelämässä.

– Moni on opiskelujen jälkeen ollut pari vuotta töissä ja huomannut, että työelämä on raastavaa ja repivää, mutta ei ehkä siltikään älyllisesti tarpeeksi haastavaa, Johanna Kujala sanoo.

Heitä on hakeutunut ryhmään jatko-opiskelijoiksi.

– Meidän tutkimusteemamme tuovat vastapainoa nykytyöelämän hektiseen oravanpyörään.

Alan osaamista tarvitaan yhä enemmän työelämässä. 2000-luvulla julkinen sektori alkoi yritysten ohella laatimaan yritysvastuuraportteja. Tällöin aiheesta gradun tehneet suorastaan revittiin työelämään.

Tutkijat kuitenkin soisivat, että kaikilla kauppatieteilijöillä olisi kyky havainnoida vastuullisuusasioita.

– Toivottavasti vain yhden nimetyn henkilön ei tarvitsisi huolehtia yrityksen vastuullisuudesta, vaan vastuullisuusajattelu läpileikkaisi kaikkia yrityksen toimintoja. Sitä kautta se tulisi koko ajan enemmän arkipäiväksi, Anna Heikkinen sanoo.

 

Vastuullisuus on niin laaja asia, että se ei olisikaan vain yhden oppiaineen haltuun otettavissa, tutkijat uskovat.

Yhteistyö toisen alan asiantuntijoiden kanssa haastaa ajattelua ja antaa tukea esimerkiksi tutkimusartikkeleita kirjoittaessa.

– Se vahvistaa omaa argumentaatiota, että saa näkökulmaa oman alan ulkopuolelta. On pakko pureutua tarkemmin omaan kysymyksenasetteluun, laskentatoimen yliopisto-opettaja Johanna Heiskanen kertoo.

Tutkijat näkevät kasvun mahdollisuuden siinä, että tutkimusryhmään voisi tulla mukaan esimerkiksi yritysjuridiikan tai markkinoinnin tutkijoita.

Eettisyyden lisäksi ryhmälle on tärkeää edistää liiketoiminnan monimuotoisuutta.

– Emme täällä bisneskoulussa aja yhtä tai kahta liiketoimintamallia, vaan kaikki yrittäminen on arvokasta, samoin kuin moniarvoinen yhteiskunta, joka sitä kautta muotoutuu, Salme Näsi sanoo.

 

Kauppatieteiden koulutus on saanut Tampereella erityyppisen profiilin kuin muualla, Respman-tutkijat sanovat. Politiikan, hallinnon ja kauppatieteiden yhteiselo johtamiskorkeakoulussa tuo erilaisia ajattelutapoja opetukseen.

– Vastuullista liiketoimintaa opetetaan toki muuallakin, mutta esimerkiksi yhteiskunnallisen laskentatoimen puolella me olemme kysyttyjä luennoitsijoita muihin yliopistoihin, koska alan asiantuntijoita on harvassa, laskentatoimen ma. professori Matias Laine kertoo.

Vastuullisen liiketoiminnan kursseja on ollut Tampereella jo 1990-luvulta alkaen. Kurssien olemassaolo ja suorittaminen on saanut aikaan asenteissa positiivista kehitystä liiketoiminnan eettisyyden suuntaan, emerita Salme Näsi uskoo.

– Meidän ryhmämme hyvä esimerkki siitä, miten opetus ja tutkimus yhdistyvät aidosti. Teemme toivottavasti suht korkealaatuista, kansainvälistä tutkimusta alallamme ja samalla koulutamme ihmisiä, Johanna Kujala sanoo.

– Ei toivottavasti eikä suht, vaan laadunarvioinninkin mukaan kansainvälisesti korkealaatuista tutkimusta, Matias Laine täydentää vaatimatonta kollegaansa.

Vastuullisuus-trendin aallonharjalla

  • Yhteiskuntavastuu on ollut vahva suuntaus Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkimuksessa 1990-luvulta alkaen. Tutkimuksen juuret ovat 1970-luvun yhteiskuntavastuullisessa laskentatoimessa.
  • RESPMAN-tutkimusryhmä on toiminut 2006 vuodesta lähtien.
  • Ryhmän tutkimuskohteita ovat muun muassa yritysten ja sidosryhmien välisen suhteet, vastuulliset liiketoimintamallit ja uudet arvonluontitavat, liiketoiminnan etiikka johtamisessa, kestävän kehityksen laskentatoimi ja yritys- ja luontosuhteet.
  • Tutkimusryhmä käynnisti vastuullisen liiketoiminnan koulutuksen yliopistossa. Tarjolla on yksi kaikille avoin englanninkielinen opintomoduuli kandiopinnoissa ja maisteriohjelma. Viime joulun alla valmistui ensimmäinen vastuullisen liiketoiminnan maisteri.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall