Kv-tohtoriopiskelijoista tulee pitää erityisen hyvää huolta

Vastaus Huolestuneille sivullisille

Tampereen yliopiston tutkijakoulu on tietoinen ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden ongelmista. Osa niistä johtuu siitä, ettei yliopistossa ole kuin yksi kokonaan kansainvälinen tohtoriohjelma. Muissa ohjelmissa opiskelija saattaa olla tiiviissä vuorovaikutuksessa ainoastaan ohjaajaansa.

Yksittäisen ohjaajan varaan rakentuva yhteys yliopistoon on haavoittuva. Vastuu opiskelijasta kuuluu koko tohtoriohjelmalle ja viime kädessä tieteenalayksikölle. Joissakin ohjelmissa annetaan organisoitua vertaistukea ulkomaalaisille tohtoriopiskelijoille.

Kaikkien tohtoriopiskelijoiden kokemuksista ja näkemyksistä saadaan tietoa ohjauskeskusteluilla, kurssien opiskelijapalautteilla ja yksikköjen omilla kyselyillä. Vuonna 2013 kaikille opiskelijoille suunnattu tohtorikoulutuskysely uusitaan syksyllä 2015.

Ulkomaalaisista tohtoriopiskelijoista tulee pitää erityisen hyvää huolta. Opiskelun tukeminen alkaa huolellisesti toteutetusta valinnasta, jossa hakija tulee tietoiseksi oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Samalla luodaan ohjaussuhde ja laaditaan suunnitelma tohtoriopintojen suorittamiseksi.

Tiedeneuvoston linjausten mukaisesti päävastuu tohtorikoulutuksesta on tohtoriohjelmilla. Tohtorintutkinnon opetussuunnitelmaan kuuluu väitöskirjatyön lisäksi muita opintoja.

Joillakin ohjelmilla on kuitenkin vähän omia kursseja. Tutkijakoulu järjestää täydentävää koulutusta: yli kolmekymmentä kurssia vuodessa, osa niistä englanniksi. Kaikki halukkaat eivät valitettavasti pääse joillekin tutkijakoulun kursseille, vaikka opetustarjontaa lisätään.

Tohtoriohjelmien perustaminen vuonna 2011 merkitsi tohtoriopiskelun systematisointia. Viime vuonna tohtoriohjelmat laativat ohjaussuunnitelmat, joka määrittelevät ohjauksen tarkoitusta, vastuita, rakenteita ja menettelyjä.

Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaajan tuella. Sitä ja tutkimussuunnitelmaa tulee päivittää opintojen edetessä.

Kuluvana talvena opetussuunnitelmat päivitetään osaamisperustaisiksi. Tämä auttaa yksikköä organisoimaan opetusta ja ohjausta ja opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan ja kartuttamaan osaamistaan järjestelmällisesti. Työnantajat näkevät entistä paremmin, mitä Tampereen yliopistosta valmistunut tohtori osaa.

Yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskus suunnittelee parhaillaan ulkomaalaisille maisteri- ja tohtoriopiskelijoille järjestettävää kurssia Advanced Introduction to Science and Research. Kurssi tukee opiskelijoiden orientoitumista tieteeseen ja tutkimukseen, tutkimusetiikkaan, tutkimusmenetelmiin ja tutkijan perustaitoihin.

Markku Ihonen ja Olli Nuutinen
Tampereen yliopiston tutkijakoulu