Tervemenoa Facebookiin – mutta älä ole tylsä

Aitous, hauskuus ja luonnollisuus ovat valttia Facebookissa.

Facebook on kahtia jakautunut tila. Toisaalta siellä pidetään yhteyttä muihin, mutta samalla esitellään itseä.

Aitous, hauskuus ja nokkeluus ovat Facebook-julkisuudessa hyviksi koettuja asioita niin profiilikuvissa kuin statuspäivityksissäkin. Jakaa pitää, mutta liian yksityiskohtaiset, negatiiviset ja arkiset kaverien kuulumiset eivät kiinnosta. Ne herättävät ärtymystä tai vihaa.

Kokemuksia sosiaalisen median käyttämisestä kysyttiin Tampereen yliopiston tiedotusopin professori Seija Ridellin tutkimuksessa, josta ilmestyi kirja Elämää Facebookin ihmemaassa. Tutkimuksen verkkokyselyyn vastasi noin 2000 suomalaista.

Ridelliä kiinnostavat sosiaaliseen mediaan liittyvät arvokysymykset, kuten käyttäjien suhtautuminen yksityistietojen jakamiseen Facebookissa.

– Minkä hinnan ihmiset ovat valmiita maksamaan palveluun liittyvistä riskeistä? Sivuston muutokset ja uudet toiminnot ovat järjestelmällisesti lisänneet käyttäjätietojen avoimuutta, ja viimeksi Aikajana-toiminto on herättänyt myös vastustusta, Ridell sanoo.

Tutkimukseen vastanneet käyttäjät toivoivat eniten muutosta palvelun yksityisyyden hallintaan. Kyselyn tekemisen aikaan yksityisasetukset koettiin sekaviksi ja niiden hallitseminen hankalaksi.

Suurin osa vastaajista oli muokannut oman Facebook-profiilinsa yksityisasetuksia tiukemmiksi. Ridellin mukaan vastaajien toiveissa kangastelee hyvinkin suljettu ja jopa salainen vuorovaikutuksen alusta, mikä poikkeaa lähes täysin siitä, mitä esimerkiksi palvelun perustajan Mark Zuckerbergin lausunnot Facebookin luonteesta ovat olleet.


Vahvistaa valtamediaa

Uutiset ja juttulinkit liikkuvat sosiaalisessa mediassa valon nopeudella. Seija Ridellin tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka Facebook hahmottuu uudenlaiseksi ja merkittäväksi arjen mediaksi, niin sen kytkös perinteisiin valtaviestimiin on ilmeinen. Ridellin mukaan Facebook ja perinteinen media eivät kilpaile, vaan täydentävät toisiaan.

– Facebook toimii jonkinlaisena väliportaan uutissuodattimena ja -jakelimena, jossa käyttäjien tilapäivitykset ja linkit kierrättävät myös journalistisesti tuotettua aineistoa tehokkaasti ja virusmarkkinoinnin tapaan, Ridell toteaa kirjassa.

Ridellin mukaan journalistisesti tuotettu julkisuus – ja erityisesti uutisjournalismi – määrittelee sen kehyksen, jonka sisällä Facebook-käyttäjät toimivat kaveriverkostojensa yleisönä yhteiskunnallisille tapahtumille.


Älä kerro kaikkea vauvastasi

Tutkimukseen vastanneet Facebookin käyttäjät kuvailivat hyvin monisanaisesti sitä, mikä on huono tilapäivitys. Kavereiden päivitykset toivat vastaajissa esiin tunteita hämmennyksestä ärtymykseen ja inhoon, aina suoranaisiin vihan ilmauksiin asti.

Inhoan äitien ja isien päivityksiä tyyliltään ”nyt ois korvatulehdusta tarjolla” sekä raskaanaolevien tuntemuksia, joita he päivittävät noin parin tunnin välein.

Arkiset ja toistuvat päivitykset eivät myöskään kiinnostaneet, vaan omasta elämästä kertovissa tilapäivityksistä haluttiin lukea hauskoja, oivaltavia ja ajatuksia herättäviä kommentteja.

Hyvä statuspäivitys kohottaa arkisen tekemiskuvauksen ylevälle tasolle. Statuspäivitys on statuskohotus!


Arjen iltasanomat

Vastauksissa tuotiin lukumääräisesti enemmän esiin Facebookin huonoja puolia kuin hyviä. Huonoja puolia mainittiin noin kolmekymmentä, joista kolme merkittävintä oli yksityisyyteen liittyvät ongelmat, toimimattomuus palveluna ja sivustolla kiertävä spämmi ja krääsä. Myös palvelun koukuttavuus, aikasyöppöys ja julkisuuteen liittyvät ongelmat mainittiin usein.

Vastaajien mielestä palvelun kolme parasta puolta olivat yhteydenpito toisiin ihmisiin, ajan tasalla pysyminen kavereiden kuulumisista ja palvelun tekninen toimivuus. Ylivoimaisesti useimmin mainittu hyvä puoli oli yhteydenpito. Tämä oli myös yksi eniten mainituista syistä, minkä vuoksi palveluun oli liitytty.

Näkee mitä kavereille kuuluu yhdellä silmäyksellä. Tietää mitä tapahtumia myös puolitutuille tapahtuu, tyyliin kuka saa lapsia, kuka menee naimisiin, kuka muuttaa ja minne ja kuka eroaa. Vähän kuin lukis iltasanomia mut kyseessä on oikeat ihmiset jotka minä tunnen eikä jotkut julkkikset.


Facebookin valta

Vaikka verkon sosiaalinen media muuttuu nopeaan tahtiin, Ridell katsoo, että hänen Facebook-käyttäjien kokemuksia luotaava tutkimuksensa kertoo jotain oleellista ihmisten tavoista elää yhdessä, esiintyä toisilleen ja toimia toistensa yleisönä verkkoyhteisöissä.

– Facebook on hätkähdyttävän nopeasti vakiintunut itsestään selväksi välttämättömyydeksi, ja sen ulkopuolelle jättäytyminen saattaa herättää jopa paheksuntaa. Käyttäjät ottavat koko lailla annettuna Facebook-ympäristön luonteen ja sen tavat määrittää omaa esillä olemista ja vuorovaikutusta muiden kanssa.

Ridellin mukaan tutkimuksen yksi haaste on pureutua siihen, miten julkisen yhteiselämän pelisäännöt muokkautuvat verkostosivustoilla syntyvien uudenlaisten sosiaalisten tilanteiden myötä. Tärkeää on myös tehdä näkyväksi muutosten teknologisia ja taloudellisia kytköksiä.
– Tutkimukseni on puheenvuoro Facebookin vallasta digitaalisuuden kiihdyttämässä arjessa – keskustelu toivottavasti jatkuu.

Seija Ridell: Elämää Facebookin ihmemaassa. Sosiaalinen verkkosivusto käyttäjiensä kokemana. Tampereen yliopisto, CMT 2011. Jutussa olevat kursivoidut sitaatit ovat poimintoja tutkimushenkilöiden vastauksista kirjassa.

Teksti Tiina Lankinen
Kuvat Teemu Launis