Seniorin senteillä on väliä

Terveystieteen tutkija Inna Lisko tutkii, miten muun muassa vyötärönympärys ja painoindeksi vaikuttavat yli 90-vuotiaiden toimintakykyyn ja kuolleisuuteen.

”Ylipaino on yleensä pahasta, mutta ikääntyneillä kohonnut painoindeksi ennakoikin vähän parempaa eloonjäämistä. Ilmiön taustalla olevia tekijöitä ei aivan tiedetä. Painoindeksi näyttäisi kuitenkin kuvastavan lihasmassaa ja vyötärönympärys taas rasvakudosta. Eli suuri lihasmassa ja alhainen vyötärönympärys olisi edullinen yhdistelmä myös vanhuksilla.

Iäkkäillä ihmisillä on taustalla paljon eri sairauksia, joten eri sairausryhmissä kehonkoostumuksen vaikutukset ovat toki erilaisia. Hyvä ravitsemus on olennaista ikääntyneillä.

Tutkin, onko painoindeksillä, vyötärönympäryksellä ja vyötärö-lantiosuhteella merkitystä 90-vuotiaiden kuolleisuuden ja toimintakyvyn kannalta. Aineistonani on Tervaskanto-aineisto, jossa käsittelen vuosina 1909 ja 1910 syntyneiden mittaustuloksia.”


Toimintakyky ratkaisee

”Kehonkoostumuksen ohella tutkin tulehdustekijöiden vaikutusta elinvuosiin. Tähän liittyy iäkkäillä ihmisillä mielenkiintoinen paradoksi. Rasvakudos erittää useita biologisesti aktiivisia aineita, myös tulehdustekijöitä. Kohentunut tulehdustekijöiden taso puolestaan on yhteydessä esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään tai Alzheimerin tautiin ja ylipäänsä lisääntyneeseen kuolleisuuteen.

Ikääntyneillä ylipaino ja lievä lihavuus eivät näytä kuitenkaan lisäävän kuolleisuusriskiä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että runsas rasvakudos ja kohonnut tulehdustaso ovat yhteydessä toisiinsa.

Toisaalta hyvä toimintakyky on ikääntyneelle merkittävä asia elämänlaadun kannalta. Mitä suurempi vyötärönympärys on, sitä huonompi toimintakyky. Asiasta löytyy kuitenkin vain hyvin vähän tutkimustietoa näin vanhoilta.

Hyvä toimintakyky indikoi pidempiä elinvuosia.”


Kaikki ikäryhmät yhtä tärkeitä

”Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia antoivat hiljattain ”Kohti parempaa vanhuutta” -lausuman, jossa puhuttiin ikäsyrjinnästä ja siitä, että kaikkia ikäryhmiä pitäisi kohdella yhdenvertaisina.

Väistämättä tulee mieleen, että 90-vuotiaiden elämänpolku alkaa olla loppuvaiheessa, miksi sitä kannattaa tutkia? On kuitenkin tärkeää tietää, onko ysikymppisen hyvä olla laiha vai tukeva ja onko sillä vaikutusta elämän pituuteen tai toimintakykyisyyteen.

Väestö vanhenee koko ajan, kohta meillä on moninkertainen määrä yhdeksänkymmentävuotiaita. Heidät tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman hyvävointisina ja itsenäisinä. Tutkimusta tarvitaan, jotta meillä olisi tietämys siitä, miten väestön vanhimmat voisivat olla mahdollisimman hyvässä kunnossa.”

Teksti Tiina Lankinen

Kuvat Teemu Launis

 

Terveystieteen tutkija Inna Lisko

– Tekee väitöskirjaa otsikolla ”Painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn ja kuolleisuuteen 90-vuotiailla”.

– Työskentelee Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä Gerontologian tutkimuskeskuksessa.

– Valmistui maisteriksi keväällä 2008 liikuntabiologian laitokselta Jyväskylän yliopistosta.

– Kotoisin Raahesta, asuu nyt Jyväskylässä

– Harrastaa kuorolaulua Jyväskylän naislaulajissa ja pop/jazz-laulua musiikkiopistossa. Entinen koripalloilija, nykyään liikkuu mieluiten jumppatunnilla.