Työsuhdeongelmat eivät häviä vaikenemalla

Keskustelua

Yliopistolla vaikuttaa vahva vaikenemisen kulttuuri. Avoimuuteen ja kollegiaalisuuteen pyrkivän tiedeyhteisön rinnalla kilpailee vaikeiden asioiden sivuuttamiseen pyrkivä työkulttuuri. Määräaikaiset työsuhteet ja toive uudesta pätkästä sulkee suita tehokkaasti. Alisteisessa asemassa oleva määräaikainen nuori tutkija tai opettaja ei halua leimautua turhan ruikuttajaksi. Mutta vaikeneminen ei kadota epäkohtia, vaan useimmiten käy päinvastoin, pitkittyessään ongelmat usein vain monimutkaistuvat ja syvenevät.

Puolitoistavuotinen pesti luottamusmiehenä on osoittanut, ettei luottoja ole tapana pikkuasioilla vaivata. Valitettavasti luottamusmiesten pakeille tullaan liian usein vasta silloin, kun pienestä epäselvyydestä on kasvanut monitahoinen ongelmavyyhti. Niinkin on käynyt, että työntekijä on yrittänyt selvitä vaikeasta neuvottelusta työnantajan kanssa täysin yksin. Yhteydenotto luottamusmieheen on toki jokaisen työntekijän oma valinta. Epäilen kuitenkin, että yhteydenottamattomuuden taustalla ei niinkään ole tietoinen valinta vaan epätietoisuus luottamusmiesten toiminnasta.


Luottamuksellista aina

Yhteydenotto luottamusmieheen on aina luottamuksellista. Luottamusmies ei vie asiaa eteenpäin, ellei työntekijä niin halua, eikä hän ota yhteyttä esimiehiin eikä henkilöstöhallintoon ilman työntekijän lupaa. Työntekijällä on aina oikeus ottaa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu mukaan neuvotteluun työnantajan kanssa.

Luottamusmiespalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiliittojen jäsenille. Yliopistolla on kaikkien kolmen keskusjärjestön jäsenliittojen luottamusmiehiä. Sekä luottamusmiesten että työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot löytyvät yliopiston kotisivuilta.

Yhteydenotot ovat tärkeitä myös siksi, että niiden kautta luottamusmiehet saavat tietoa siitä, miten työehtosopimusta ja muita työelämän normeja sovelletaan yliopiston arjen käytännöissä. Aika usein epäkohtien taustalla on tietämättömyyttä eikä tietoista sopimusten ja normien rikkomista. Uudessa yliopistossa ja uusissa käytännöissä on ollut paljon opettelemista, ja on ymmärrettävää, etteivät kaikki johtajat ja esimiehet ole vielä ehtineet perehtyä riittävän hyvin työelämän normeihin.

Sinikka Torkkola

Pääluottamusmies, JUKO / AKAVA