Nopea ja välinpitämätön opiskelija työllistyy hyvin

Nopeus on valttia työssä ja opiskelussa.

Nopeus on valttia työssä ja opiskelussa.

Nopeasti maisterintutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Pitkä opiskeluaika ei paranna opiskelijan asemaa työmarkkinoilla. Nopeimmin valmistuvat välinpitämättömät opiskelijat, jotka eivät ole kovinkaan kiinnostuneita tieteellisyydestä tai opiskelijayhteisössä toimimisesta. Nämä tiedot käyvät ilmi Timo Aarrevaaran ja Taina Saarisen toimittamasta artikkelikokoelmasta Kilvoittelusta kilpailuun.

Visa Tuominen, Juhani Rautopuro ja Antero Puhakka ovat tutkineet Joensuun yliopistosta vuosina 2003–2006 valmistuneiden maistereiden työllistymistä pian valmistumisen jälkeen. Valmistumisnopeuden lisäksi työllistymistä vauhdittaa professiokoulutus, joka antaapätevyyden tiettyyn ammattiin, esimerkiksi opettajaksi.

Heikoimmin työllistyvät pitkään opiskelleet generalistimaisterit, joiden tutkinto ei anna erityistä kelpoisuutta tiettyyn tehtävään. Hitaasti valmistuneista generalistimaistereista työttöminä oli pian valmistumisen jälkeen yli viidesosa. Professiomaisterit työllistyvät generalisteja paremmin koulutustaan vastaavaan työhön. Generalisteista nopeasti valmistuneet saavat todennäköisemmin koulutustaan vastaavaa työtä kuin hitaasti valmistuneet.

Satu Merenluodon tutkimuksen mukaan nopeimpina ja nuorimpina maisteriksi valmistuvat välinpitämättömät opiskelijat, joiden vanhemmat ovat suhteellisen korkeasti koulutettuja, mutta joiden lapsuudenkodissa ei ole juuri arvostettu kulttuuriharrastuksia. Välinpitämättömien ryhmälle tyypillistä on myös muihin verrattuna huonompi koulumenestys yliopistoa edeltävissä opinnoissa.

Hitaimmin valmistuvat kiinnostuneet opiskelijat, joiden vanhempien koulutustaso on matala. Kiinnostuneille kulttuuriharrastukset ovat melko tärkeitä, ja heidän kouluarvosanansa ovat hyviä. Kiinnostuneet ovat mukana myös opiskelijajärjestöjen toiminnassa ja osallistuvat vaihto opiskeluun. Opiskeluun suhtautumisessa kiinnostuneille on tärkeää tieteellinen lähestymistapa, käytännöllinen ote ja itsenäinen opiskelu.

Timo Aarrevaara & Taina Saarinen (toimittaneet): Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.–26.8.2008. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2009

Teksti Silja Hjerppe
Kuva Erkki Karén